LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови

концепт.

Розділ 3. "Комунікативний аспект актуалізації когнітивної структури ситуації суперництва у сучасній англомовній художній прозі". Комунікативні особливості мовних засобів на позначення суперництва розкриваються на основі аналізу текстового представлення референтної ситуації суперництва. Художній текст є складним висловленням про дійсність, у якому зафіксовано притаманний авторові спосіб відображення певного об'єкту сприйняття у всій сукупності його складників і взаємозв'язків. Письменник як представник певної культури відтворює у тексті за допомогою мовних засобів модель дійсності, представлену в його суб'єктивній картині світу (О.М.Кагановська, В.А.Кухаренко, Т.В.Радзієвська). Фрагмент дійсності, елементи якого отримують мовне втілення, є референтом художнього тексту (І.В.Смущинська). Модель референтної ситуації суперництва, вербалізована у прозовому творі, має фреймову структуру і реалізується у художньому тексті шляхом послідовної активації її слотів. У роботі розглядаються не лише номінативні, а й комунікативно-прагматичні та текстово-композиційні особливості художнього втілення змодельованої референтної ситуації суперництва.

Комунікативно-прагматичний вимір. Лінгвокогнітивний аналіз художнього твору сприяє виокремленню даних не лише про структурацію знань у рамках тексту, а й про певні стереотипи поведінки в англомовній спільноті (Н.Д.Борисенко, С.В.Іванова, М.В.Колтунова, І.І.Токарєва). У фреймі референтної ситуації суперництва на основі аналізу мовлення персонажів-суперників художньої прози виокремлюємо комунікативно-релевантний інформаційний блок, який містить дані про комунікативні стратегії, тактики й ходи та представлений певними текстовими фрагментами. Комунікативні стратегії розглядаються як когнітивно спланована послідовність мовленнєвих операцій – тактик і ходів, спрямованих на досягнення відповідної мети (Ф.С.Бацевич, О.С.Іссерс).

Комунікативні стратегії суперників поділяємо на кооперативні, спрямовані на співпрацю, й конфронтативні, зорієнтовані на конфлікт (А.Д.Бєлова, О.С.Іссерс, О.В.Фадеєва). Залежно від їхньої комбінації у діалозі розрізняємо моностратегічну і полістратегічну взаємодію персонажів. Перша передбачає дотримання дійовими особами однієї стратегії і характерна для такої стратегічної конфігурації: кооперативно-кооперативного, кооперативно-конфронтативного та конфронтативно-конфронтативного спілкування. Так, кооперативно-кооперативна взаємодія героїв представлена у фрагменті, де друзі змагаються за першість у кар'єрному зростанні:

"(1)'We both work at Hammonds, only I'm a mechanic and he's the foreman, lucky bugger!' '(2a) I'm not a "lucky bugger", as you put it,' Jack protested half-heartedly. 'I've worked hard for what I've got, and anyway, you've only been there for a year, while I've been there ever since I left school. (2b) All you have to do is knuckle down and your time will come.'(3) 'Hmm! Like hell it will,' Roy had no self-worth" (S.Cox).

У наведеному прикладі Рой наголошує на досягненнях опонента (1), реалізуючи тактику підкреслення вищого статусу суперника, а також використовує комунікативний хід згоди з ним (3). Інший персонаж вживає у відповідь тактику підкреслення власного статусу, яка конкретизується демонстрацією власного досвіду роботи (2а). Джек висловлює підтримку (2в), застосовуючи тактику позитивної презентації суперника. Використані обома персонажами тактики маркують кооперативну стратегію спілкування.

Полістратегічність мовленнєвої поведінки простежується у зміні стратегій під час спілкування, як у прикладі:

"(1) Carl has a Lawrence safe. I want you to open it'. '(2) Doesn't he give you enough? What do you want to steal his money for?' '(3) If you don't open the safe, you'll go back to Farnworth'. '(4) So Rick was right. You are a tramp and you are after your husband's money"(J.H.Chase).

Діалог відбувається між найманим працівником Четом і Лолою, жінкою його роботодавця, які змагаються у кмітливості. Для цього Лола, яка змушує Чета відкрити сейф чоловіка й викрасти гроші, реалізує конфронтативну комунікативну стратегію через маніпулятивну тактику в мовленнєвих ходах вимоги (1) і шантажу (3). Чет намагається відмовити Лолу від цієї ідеї і апелює до її совісті (2). Такий хід пов'язано з тактикою заниження важливості мети, яка реалізує кооперативну стратегію. Висловлюючи образливі звинувачення (4), він переходить до конфронтативної стратегії, зокрема до тактики негативної презентації суперника.

Корпус виокремлених комунікативних стратегій, тактик і ходів персонажів відбиває особливості взаємодії осіб в англомовному середовищі (Ф.С.Бацевич, Р.Карчевскі) у комунікативній ситуації суперництва.

Текстово-композиційний вимір. Подана у художній прозі когнітивна модель референтної ситуації суперництва співвідноситься з його композицією, яка є особливою формою розташування елементів змісту за певною схемою (О.П.Воробйова, В.В.Одинцов). У прототиповій послідовності активації слотів фрейму референтної ситуації суперництва в тексті художньої прози виявлено закономірності: 1) ряд слотів має закріплене місце актуалізації у змістовно-логічній структурі тексту; 2) деякі слоти залежать від оточуючих; 3) інші реалізуються довільно, що проілюстровано у поданому нижче фрагменті:

"...In the interim, Mrs Smith [хтось: агенс] read the newspaper placards.'Famous Novelist Dies'. She bought an early paper and it turned out it was E.M. Forster [хтось: контрагенс] who was dead [такий: контрагенс]. ...Forster, much more than Lawrence, corresponded to Mrs Smith's ideal of the English novel [щось: причина] (зав'язка).

She was surprised therefore, to feel a kind of quick, delighted, automatic survivor's pleasure [щось: відчуття агенса] at the sight of the placards.'No', she thought wordlessly, 'Now I have room to move, now I can do as I please, now he can't overlook or reject me' [щось: уявна стратегічна мета контрагенса]. What she meant, she decided, pacing Jermyn Street [тут: місце], was that he was removed, in some important sense, by his death, as a measure. Some obligation she had felt, which tugged both ways, to try to do as well as he did, and yet to do differently from him [щось: стратегічна мета агенса], had been allayed... 'On the day that E.M. Forster died I decided to write a long novel [щось: мета]' (основна частина).

... She went to see a surgeon in the Marylebone Road. She had a pain in her side, not much, not a bad pain, a small lump, a hernia. She had a thought of growth, said the surgeon, a thickening of old scar tissue [щось: причина результату]... She stared a lot out of the window and tried to think of short tales, of compressed, rapid forms of writing, in case there was not much time [щось: результат] (кінцівка)" (A.S.Byatt).

У зав'язці текстового фрагменту активуються слоти "хтось: агенс", "такий хтось: контрагенc", які мають фіксоване місце реалізації. Інформацію про причину подано у зав'язці перед дієвим вузлом і закріплено за ним. В основній частині вербалізовано інформацію про стратегічну мету персонажів. У ній також містяться слоти "щось: відчуття", "щось: мета", які закріплені за способово-інструментальним вузлом. У заключній частині представлені "щось: причина результату", "щось: результат". Слоти "тут /