LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/СНІДу)

(рис. 2), що містять риси предметного, акціонального та частково партонімічного фреймів (методика С.А. Жаботинської).

Фрейм "ХВОРОБА" (рис. 1) містить такі основні слоти: хвороба, що представлений назвами хвороб (disease, infection, AIDS, herpes, syphilis і т. ін.) із можливим зазначенням їх рис (термінал таке/ якість: life-threatening illness) та способу дії (термінал так/спосіб дії: invades, kills тощо); вірус, що представлений назвами вірусів (AIDS virus, HIV virus, hepatitis C virus тощо) із можливим експліцитним позначенням його зазвичай негативних рис (термінал таке/ якість: resistant, attenuated virus тощо); поширення ХВОРОБИ, щопозначає місце дії хвороби та вірусу як глобальне, географічне (термінал територія, що представлений географічними назвами: Canada, New York, Northern America та ін.), так і локальне (термінал організм людини, що представлений номінаціями клітин, частин тіла, внутрішніх органів людини, тканин: body, cells, kidneys, blood і т. ін.); людина, що містить два основні термінали: хворі (HIV-infected, ill persons, those with TB) та нехворі (healthy/ HIV-negative people); ЧАС, що вказує на часовий проміжок хвороби (established HIV infection, frequent yeast infection); МЕТА, що позначає "мету" вірусу, яка полягає у "захопленні" організму та подоланні опору імунної системи; РЕЗУЛЬТАТ, що включає до своєї структури три термінали, такі як: зовнішні/ соціальні зміни (discrimination, stigmatization, epidemic, pandemic), психологічні зміни (depression, neurosis), фізіологічні зміни (з одного боку, послаблення внутрішніх сил організму – the immune system deteriorates, а з іншого, – їх мобілізація для боротьби із вірусом – a strong cellular immune response).

Рис. 1. Предметно-акціональний фрейм "ХВОРОБА"

Фрейм "Лікування" (рис. 2) складається із таких основних слотів: Лікування, що позначає процес усунення хворобливого стану людини і представлений відповідною тематичною лексикою (treatment, prophylaxis, regimen); Ліки, що заповнюється узагальненими номінаціями (drug, medication, medicine), номенклатурними назвами класу ліків (nucleoside reverse transcriptase inhibitors, nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors), конкретними назвами ліків (Abacavir, Efavirenz, Marinol); лікар (doctor, health care provider); МЕТА,в якому подаються цілі лікування – такі, як припинення розвитку хвороби, нормалізація фізичного та психологічного стану хворого; РЕЗУЛЬТАТ,що містить три термінали: підтримка внутрішніх сил людини (treatment with GM-CSF enhances CD4 cell counts and immune function), придушення діяльності вірусу (the combination of emivirine, d4T, and ddI resulted in significant suppression of HIV RNA), невдача лікування (HIV invariably develops resistance mutations to antiretrovirals) та побічні ефекти лікування (full-dose ritonavir has adverse effects); ЛЮДИНА.

Рис. 2. Предметно-акціональний фрейм "ЛІКУВАННЯ"

Специфіка АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу полягає в тому, що обидва фрейми можуть нашаровуватися один на одного в межах одного тексту і утворювати міжфреймову сітку з перетином у слотах Людина, Організм, Ліки, Вірус та Результат (рис. 3).


Рис. 3. Основні слоти міжфреймової сітки "Хвороба – лікування"

Це пояснюється тим, що опис такої хвороби, як СНІД, вимагає окрім опису самої хвороби, згадування методів лікування, як у наведеному нижче прикладі, в якому спостерігається нашаровування двох фреймів із зазначенням основних слотів: Хвороба, лікування із терміналом таке/ якість, результати лікування, результати хвороби та людина:

The advent of HAART [ЩОСЬ: лікування] has been accompanied by declines in incidence rates of opportunistic infections, including cytomegalovirus and atypical mycobacterial infections and toxoplasmosis [результат: зменшення розповсюдження опортуністичних хвороб]. Yet, this treatment [ЩОСЬ: лікування] is expensive, placing it out of reach for at least 90% of the world's HIV-infected population [таке/ якість + Людина: хворий]. Neurologic complications of HIV infection, including dementia, myelopathy, and sensory neuropathy [результат хвороби: супровідні хвороби], tend to occur in persons with advanced disease [ХТОСЬ: людина: хворий]. They [результати хвороби] are a significant cause of mortality and morbidity for people who have AIDS [результат дії хвороби: смерть + ХТОСЬ: людина: хворий]. Decreases in incidence rates of HIV-associated dementia (HAD) [результат дії лікування] following the introduction of HAART [ЩОСЬ: лікування] have been observed by cohort studies and CDC surveillance. However, cognitive impairment [ЩОСЬ: хвороба] eventually develops [діє] in 30% of people with AIDS [ЩОСЬ: людина: хворий], and frank dementia [ЩОСЬ: хвороба] in about 15%[ХТОСЬ: людина], with an annual incidence after the onset of AIDS of approximately 5% (The AIDS Reader 2002, V.12).

Аналіз АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу показав, що обов'язковими компонентами міжфреймової сітки "Хвороба – Лікування" є такі: Хвороба, Лікування, Організм, Людина, Вірус, Ліки, результат, а такі слоти, як якість, час, мета є необов'язковими і переважно невираженими у текстах зазначеного дискурсу. На нашу думку, відсутність слоту МЕТА фреймів "Хвороба" та "лікування" в АМД з проблематики ВІЛ/ СНІДу пояснюється тим, що адресант перш за все зацікавлений в описі характеру перебігу хвороби та процесу лікування, а також у висвітленні результатів цих двох процесів. Слот ЧАС, що позначає час перебігу ВІЛ/ СНІДу (початок, розпал та результат), експліцитно не представлений в обох видах аналізованого АМД. Зазначені у тексті клінічні ознаки (кількість Т-лімфоцитів, супровідні хвороби) свідчать про ту чи іншу фазу хвороби і не потребують уточнення у професійному АМД. Для адресата-хворого зазначення того чи іншого періоду хвороби не є релевантним.

Характер відношень між слотами міжфреймової сітки "ХВОРОБА – ЛІКУВАННЯ" визначався у межах концепції "Рушійної сили" Л. Телмі. Проведений аналіз дієслівних лексичних одиниць дозволяє стверджувати, що відношення між слотами ВІРУС, ЛЮДИНА, ЛІКУВАННЯ/ЛІКИ визначаються як відношення антагоніст – агоніст, де залежно від активованого фрейму "ХВОРОБА" чи "ЛІКУВАННЯ" антагоністом можуть бути слоти ХВОРОБА/ВІРУС або ЛІКУВАННЯ, а агоністом – слот ЛЮДИНА. Результатом боротьби є або діяльність (у нашому випадку – мобілізація захисних сил людини): The immune system [агоніст] is a complex part of the body and its main function is to eradicate [протистоїть дії антагоніста] invading infectious agents [антагоніст] (Health A to Z.com); або бездіяльність (у нашому випадку – послаблення сил людини, смерть): Destruction of CD4+ cells [агоніст] continues [бездіяльність агоніста (його загибель)] throughout HIV disease [антагоніст], with consequent distortion and depletion of the CD4+ repertoire [результат дії антагоніста] (Health