LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга

концепту ВОГОНЬ. Він – неодмінний атрибут побуту та джерело страху, він функціонує як біологічна істота: "This thing will die if I do not give it things to eat" (The Jungle Books).

Змоделювати специфічний природоцентричний компонент у бікультурній концептуальній картині світу письменника дозволяють типові для світогляду індусів концептуальні метафори:

ЖИТТЯ – ЦЕ КОЛЕСО, ЯКЕ РУХАЄТЬСЯ У ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ: Kim flung himself wholeheartedly upon the next turn of the wheel (Kim);

ЛЮДИНА – ЦЕ ДРІБНИЧКА У СВІТІ ПРИРОДИ: I will stay in the madrissah till I am ripe (Kim);

ПРИРОДА – ЦЕ МОГУТНЯ ЖИВА ІСТОТА: Our own ship was swallowed up
in the mist (Puck of Pook's Hill);

БІДА – ЦЕ БЕЗЖАЛІСНИЙ БАТІГ: "Is this the Hand of Friendship to avert
the Whip of Calamity?" laughed the Colonel (Kim):

ДРУЖБА – ЦЕ РУКА ДОПОМОГИ: "Now he really needs the Hand of
Friendship (Kim).

Природоцентричному характеру індійської культури протиставляються антропоцентричні особливості, притаманні західній цивілізації. Концептуальні метафори віддзеркалюють особливості світогляду англійців та відтворюють важливі для них поняття та принципи життя:

ЛЮДИНА – ЦЕ ВОЛОДАР/ГОСПОДАР СВІТУ: "Look you, boys," said he,
"I am born out of my due time. Five hundred years ago would have made all England such an England as neither Dane, Saxon, nor Norman should have conquered" (Puck
of Pook's Hill);

ЗБРОЯ – ЦЕ ДРУГ: "He loosed the blade a little and drove it back happily into the sheath, and the sword answered him low and crooningly, as – as a woman would speak to a man, her head on his shoulder) (Puck of Pook's Hill);

ЖАГА БАГАТСТВА – ЦЕ ЗЛО: Moreover – come back, Binkie: that red daub isn't going anywhere – unless you take precious good care, you will fall under the damnation of the cheque-book, and that's worse than death (The Light that Failed);

ОСВІТА – ЦЕ МОГУТНІЙ ДРУГ: "But how excellent a weapon is a pen! I must learn it" (Puck of Pook's Hill).

У лінгвокультурному просторі художньої прози Редьярда Кіплінга відображені особливості англійської та індійської культурних традицій. Лінгвокультурні концепти та концептуальні метафори акумулюють риси, типові для кожної з культур.

Розділ 3. "Мовні особливості художньої прози Редьярда Кіплінга у лінгвокультурному аспекті". Особливості лінгвокультурного простору художньої прози Р.Кіплінга вербалізуються за допомогою різнорівневих мовних одиниць: фонетичних, морфологічних, лексичних, синтаксичних.

Однією з рис природоцентричного характеру східної культури є багатство звукових відчуттів. Засоби звукової експресії роблять творчість письменника унікальною. Відтворення звуків природи: splashed – плюскіт, quaking – дрижання, bubbled – булькіт, crack – тріск, slipped – відчуття чогось слизького, thunder – грім, snapped – тріск, crashing – тріск, roared – рев, crackle – хрускіт, потріскування, howling – виття вітру, і людських звуків: squeals, scream, shrieking – виск, пронизливий крик, giggles – хихотіння, coughing – кашель, humming – мугикання, наповнює творчість автора багатством відчуттів, необхідних для зображення національно-культурного колориту Сходу. Поєднання різного типу відчуттів повною мірою відтворює особливості світу, відображеного автором у його художній прозі, напр., Everything else was a sort of thick, sleepy stillness smelling of meadow-sweet and dry grass (Puck of Pook's Hill). Так, наприклад, частий повтор звуку /s/ створює відчуття шелесту вітру та спокою.

Засоби словотвору також відіграють важливу роль у відображенні культурних особливостей народів. Найпродуктивнішими для відображення життя англійців та індусів є морфологічний: re-coiled (Kim), manling (The Jungle Books) та семантичний: метафора, напр., as these could not be freed from the Wheel of Things (Kim) та метонімія, напр., and the gates of his mouth were loosened (Kim).

За допомогою редуплікації (ooshy-skooshy (Just So Stories)) та словоскладання (blood-kin (Kim)) відображаються специфічні поняття, притаманні англійській та індійській культурам.

Лексикалізація синтаксичних одиниць виявляється у прагненні автора до передачі більшої інформативності та глибини значення, напр., the Bi-Coloured-Python-Rock-Snake, Mr. One-Two-Three-Where's-your-Breakfast (Just So Stories). Важливою рисою індійської культури є відтворення якомога більшого обсягу інформації. Одна лексикалізована синтаксична одиниця містить інформацію, яка може бути розкрита у кількох реченнях або навіть у цілому тексті, напр., Small-person-without-any-manners-who-ought-to-be-spanked, Man-who-does-not-put-his foot-forward-in-a-hurry (Just So Stories).

За допомогою використання значної кількості неасимільованих запозичень ('I have the same madrissah'; Certainly this is dewanee, the madness (The Jungle Books)) автор точніше розкривається суть понять і реалій, про які йдеться в художньому тексті.

Значущим джерелом етнокультурної інформації є фразеологія. У ній відбиті всі аспекти життя людського роду: моральні (He will lay thy bones in the Wainganga (The Jungle Books)), матеріальні (Thy fortune is made (Kim)) та інші особливості, важливі в повсякденному житті англійців і індусів.

За допомогою різних синтаксичних конструкцій автор описує особливості ритму життя англійського та індійського суспільств. Різний тип зв'язку в реченні, значна кількість синтаксичних зображувальних засобів уможливили відображення темпу та ритму життя. Для відтворення західної культури Р.Кіплінг використовує необтяжені синтаксичними конструкціями речення, здебільшого прості, напр.,
Dick pointed to the right (The Light that Failed), а в описах і роздумах автор використовує складні речення, напр., "I have not considered the heat; I have talked to people on the road and left thee alone... I have – I have ... Hai mai! But I love thee... and it is all too late... I was a child ... Oh, why was I not a man?" (Kim). Крім того, для зображення мовлення персонажів-англійців Р.Кіплінг використовує номінативні, напр., "Poor Penn!" murmured Harvey (Captain Courages) та еліптичні речення, напр., "Very good," said Maximus (Puck of the Pook's Hill).

Для створення ж атмосфери Сходу, відображення філософії, стилю та
ритму життя жителів Індії вживаються, здебільшого, складні речення з різними типами зв'язку:

– сполучниковим: he stumped and he jumped and he thumped and he bumped (Just So Stories);

– безсполучниковим: He sang foul songs, learned in the Barons' camps – poor fool; he set the hounds fighting in Hall; he lit the rushes to drive out, as he said, the fleas (Just So Stories);

– підрядним: But as soon as the Mariner, who was a man of infinite-resource-and-sagacity, found himself truly inside the Whale's warm, dark, inside cupboard (Captains Courageous);

– сурядним: he drew his dagger on Jehan, who threw him down the stairway for it; and he rode his horse through crops and among sheep (Kim).

Значна кількість спонукальних речень ("Take it. 'Tain't no use to me. I wish you have it" (Captains Courageous); "Kill first," said Bagheera (The Jungle Books)) доводить той факт, що людина – недосконала істота, якою постійно необхідно керувати та направляти