LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу

характеристиками, які не відповідають нормі (або, швидше, стандартним, пересічним уявленням про неї): укр. курдуплик 'низька людина', чебуратор 'огрядна, мускулиста людина', задохлик 'фізично і морально слабка людина, нікчема', англ. lofty 'дуже худа або (жартома) дуже низька людина', beef to the heels 'дуже сильна людина з добре розвинутими м'язами' тощо.

У межах зазначеного ЛСП виявлено ЛСГ, яка не має відповідників ані в українському, ані в британському лексичному стандарті. Йдеться про ЛСГ "Назви особи за станом, що є результатом дії, вчинку, відношення когось іншого", виділеної в мікрополі "Назви особи за соціальною властивістю, за характерним соціальним станом, дією, функцією, за особистими і суспільними відносинами, зв'язками". Всі зафіксовані у межах ЛСГ сленгові лексичні одиниці позначають особу жіночої статі, яка розглядається виключно як об'єкт сексуального бажання або задоволення сексуальних потреб: укр. чікса 'дівчина, до якої автоматично виникають сексуальні наміри'; англ. tail 'жінка (або жінки) як об'єкт сексуального задоволення'. Аналіз інших мікрополів доводить, що жінка в сленговій картині світу – це переважно об'єкт для задоволення сексуальних потреб, про що свідчить акцентування на вторинних статевих ознаках: укр. кавунцята 'жіночі груди'; англ. melons 'жіночі груди, особливо великі за розміром'; натомість наявність певних інтелектуальних здібностей, авторитету, соціальної реалізованості в осіб жіночої статі не лише несуттєве, але часто й небажане, про що свідчать негативні конотації СЛО з відповідними семами: англ. mivvy зневажл. 'жінка-професіонал у своїй сфері'.

Другим за обсягом ЛСП, що виділяється в корпусі українського й британського сленгу, є ЛСП "Назви продуктів господарської, технічної та соціальної діяльності людини". Диспропорція у межах мікрополя "Назви продуктів матеріальної діяльності людини", що входить до складу зазначеного ЛСП, дозволяє виявити специфічні риси українського та британського сленгу в картуванні певних фрагментів дійсності (див. табл. 2).

Таблиця 2

Кількісна характеристика мікрополя "Назви продуктів матеріальної діяльності людини" в українському та англійському сленгуМікрополе "Назви продуктів матеріальної діяльності людини"

Українські СЛО

Англійські СЛО

1.

Назви продуктів харчування і внутрішнього споживання

укр. хряцалка 'їжа'; англ. munchie 'їжа'

357 (36,55%)


273 (37,3%)


2.

Назви грошей. Назви документів

укр. тугрики 'гроші'; англ. dinero 'гроші'

119 (12,18%)


169 (23,09%)


3.

Назви одягу, взуття і супутніх предметів. Назви прикрас

укр. шмотки 'одяг, носильні речі'; англ. togs 'одяг'

149 (15,25%)


88 (12,02%)


4.

Назви споруд, будівель

укр. хатинка 'дорогий, престижний приватний будинок'; англ. des res 'дім або квартира, які є дуже бажаними для покупців'

99 (10,13%)


84 (11,47%)


5.

Назви транспортних засобів

укр. дирчик 'поганий, старенький транспортний засіб'; англ. banger 'старий автомобіль, рух якого супроводжується шумом'

103 (10,54%)


53 (7,24%)


6.

Назви механізмів

укр. кретиноскоп 'телевізор'; англ. idiot box 'телевізор'

86 (8,8%)


22 (3%)


7.

Назви зброї і супутніх предметів. Назви засобів захисту і нападу. Назви засобів удару і покарання укр. перо 'ніж'; англ. pig-sticker 'багнет, ніж або інша гостра зброя'

22 (2,25%)


24 (3,28%)


8.

Назви предметів домашнього ужитку, повсякденного життя

укр. товчок 'унітаз'; англ. throne 'унітаз'

34 (3,48%)


10 (1,37%)


9.

Назви предметів, що відносяться до сфери розваг укр. дудка 'будь-який духовий інструмент'; англ. peck horn 'саксофон'

8 (0,82%)


9 (1,23%)


РАЗОМ

977 (100%)

732 (100%)


Найбільшим мікрополем, зафіксованим у межах даного ЛСП, є мікрополе "Назви продуктів харчування і внутрішнього споживання", представлене укр. СЛО комбікорм 'погана, непоживна, нашвидкуруч приготовлена їжа'; англ. gut-rot 'несмачна або непоживна їжа чи напій' тощо. Це пояснюється, по-перше, значущістю харчування для організму людини, а по-друге, тим, що до нього були також віднесені СЛО, що позначають алкогольні напої: укр. бормотуха 'дешеве вино низької якості', самограй 'самогон'; англ. giggle-water 'алкогольний напій', mother's ruin 'джин'. Значно більша кількість відповідних українських СЛО свідчить про особливості української симпозії, а саме про надмірне уживання алкогольних напоїв часто сумнівної якості в час та місці, не призначених для цього.

Значна диспропорція на користь українського сленгу в наповненні мікрополів "Назви механізмів", "Назви транспортних засобів", "Назви одягу, взуття і супутніх предметів. Назви прикрас", "Назви предметів домашнього ужитку, повсякденного життя" – це свідчення особливого ставлення до відповідних об'єктів номінації, характерного для українського соціуму. Наявність у людини високотехнологічних пристроїв (компутер 'персональний комп'ютер', лижа 'телефон LG'), коштовних автомобілів (джипер 'позашляховик (джип) будь-якої марки', косоока 'автомобіль "Toyota"'), одягу (шмотки 'одяг, носильні речі', упаковка 'одяг') для українців є підтвердженням соціального (переважно високого) статусу особи, в той час як для британського суспільства, зважаючи на загалом вищий рівень життя, вищезазначені предмети буденні, а отже, такі, що не викликають потреби у надлишковій лексикалізації, характерної у межах цих мікрополів для українського сленгу. Можна припустити, що з ростом статків українців диспропорція у наповненні розглянутих мікрополів буде нівелюватися, оскільки наповнення аналізованого ЛСП прямо пропорційне до поняття престижності та моди у відповідному суспільстві, які завдяки глобалізаційним процесам, що відбуваються в сучасному світі, стають все більш близькими.

ЛСП "Назви абстрактних понять: явищ, ситуацій, подій" в українському та англійському сленгу найменше з таких, що виокремлюються у межах корпусу