LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу

сленгових іменників, іменникових композитів та субстантивних словосполучень. Кількісне наповнення мікрополів, які входять до зазначеного ЛСП, представлено в наступній таблиці (див. табл. 3).

Таблиця 3

Кількісні характеристики ЛСП "Назви абстрактних понять: явищ, ситуацій, подій" в українському та англійському сленгуЛСП "Назви абстрактних понять: явищ, ситуацій, подій"

Українські СЛО

Англійські СЛО

1

2

3

4

1.

Назви стану справ, життєвих обставин

укр. гембель 'погана ситуація'; англ. flub 'невдача, помилка'

63 (19,94%)


70 (21,34%)


2.

Назви процесів передачі інформації, актів мовлення, спілкування

укр. ля-ля 'розмови, частіше – про пусте'; англ. blah 'беззмістовна або нещира розмова'

55 (17,4%)


61 (18,6%)


1

2

3

4

3.

Назви фізичного стану і властивостей людини, її організму

укр. бодун 'погане самопочуття після пиятики, алкогольно-абстинентний синдром, похмілля'; англ.

the jim-jams 'запаморочення, викликане надмірним вживанням алкоголя'

64 (20,25%)


44 (13,41%)


4.

Назви соціального стану, засад, соціальних відносин

укр. лохотрон 'безпрограшна лотерея, яку влаштовують шахраї на вулиці'; англ. jiggery-pokery 'шахрайство, нечесна поведінка'

57 (18,04%)


49 (14,94%)


5.

Назви емоційного стану людини, його виявів. Назви властивостей особистості, її поведінки, вчинків

укр. понт 'самовпевнена поведінка, самовихваляння; апломб, гонор'; англ. rind 'нахабність, самовихваляння'

42 (13,29%)


61 (18,6%)


6.

Оцінно-характеризувальні назви

укр. замолодь 'щось дуже гарне, якісне, приємне'; англ. pippin 'щось чудове, неймовірно гарне'

24 (7,6%)


34 (10,37%)


7.

Назви творів мистецтва

укр. укроп '.українська популярна музика'; англ. horse opera 'фільм у жанрі "вестерн"'

11 (3,48%)


9 (2,74%)


РАЗОМ

316 (100%)

328 (100%)


Специфіка мікрополів "Назви емоційного стану людини, його виявів. Назви властивостей особистості, її поведінки, вчинків" та "Назви соціального стану, засад, соціальних відносин" у цілому відбивають тенденції, що було виявлено під час аналізу ЛСП "Назви живого: людини, тварини", зокрема мікрополів "Назви особи за властивостями натури, рисами характеру, а також за вчинком, поведінкою, зумовленими такими властивостями, рисами" та "Назви особи за соціальною властивістю, за характерним соціальним станом, дією, функцією, за особистими і суспільними відносинами, зв'язками", що входять до його складу. Серед таких тенденцій слід особливо відзначити властивість як українського, так і британського сленгу акцентувати увагу на певних відхиленнях від соціально прийнятної поведінки. Це пояснює, наприклад, диспропорцію у наповненні ЛСГ "Назви рис характеру, складу особистості, душевні властивості, їх вияву у вчинках, поведінці" англійським сленгом на противагу українському. Британці традиційно вважаються більш стриманими у своїх емоціях, ніж слов'янські народи, відтак надмірність у вияві цих емоцій у таких лексемах, як high horse 'пиха, зверхність у відношенні до оточення', rind 'нахабність, самовихваляння', balls 'сміливість, хоробрість' тощо розглядається як аномалія, відхилення від норми, а отже, актуалізується в британському сленгу значно більшою мірою.

Назви-характеристики й оцінні найменування в українському та британському сленгу виділяються у відповідне мікрополе. Зауважимо, що сема оцінки тією чи іншою мірою присутня в переважній кількості СЛО. Однак в одиницях, які було віднесено до даного мікрополя, зазначена сема не накладається в якості додаткового семантичного елементу, а витісняє і замінює власне номінативну функцію, що уможливлює віднесення українських СЛО типу кайф 'про явище, яке заслуговує високої оцінки', бєспрєдєл 'щось неприпустиме', бомба 'щось неймовірне, сенсаційне'; англійських pippin 'щось чудове, неймовірно гарне', stinkeroo 'щось неприємне; дуже поганої якості', stormer 'щось вражаюче (за розміром, властивостями або міццю)' до надзвичайно широкого кола об'єктів.


ВИСНОВКИ

1. Ознакою національної мови є її багатовимірність, що виявляється у співіснуванні в ній мовного стандарту та субстандарту (арго, жаргонів, сленгу). Між указаними лінгвальними феноменами існує діалектичний зв'язок, який сприяє розвитку національної мови та збагачує уявлення про неї.

2. Аналіз підсистем субстандарту з погляду їх онтологічної специфіки довів необхідність відмежування соціолектів, тобто мовних підсистем певних соціальних груп (арго, жаргонів), від мовної підсистеми, яка характеризується наскрізною соціодемографічною дистрибуцією (сленгу). Ступінь герметичності арго та жаргонів зумовлена специфікою діяльності соціальної групи, що продукує відповідний соціолект. Мотивами для герметизації можуть бути езотеричність, професіоналізм, рекреативність, депрециативність тощо. На відміну від арго та жаргонів, сленг – відкрита підсистема субстандарту. Мотивом для виникнення та функціонування сленгу є свідоме чи несвідоме осміяння зовнішнього світу задля дистанціювання від наявних у ньому вад, що дозволяє відносити досліджуваний лінгвальний субваріант до сміхової культури, а його "філософією" визнавати здоровий глузд, який дає можливість адекватно оцінювати явища навколишньої дійсності.

3. Підсистеми субстандарту – невід'ємна частина національної мови, яка виконує світомоделювальну функцію, що реалізується в національній мовній картині світу. Онтологічна сутність підсистем субстандарту детермінує той факт, що особливості картування світу соціолектами визначаються специфікою відповідних соціальних груп, а стосовно сленгу – особливою світоглядною позицією мовців, зумовленою перебуванням у межах сміхової, неофіційної культури. Сленгова НМКС відображає "неофіційний" тип світогляду всього етносу і становить своєрідний різновид національної мовної картини світу.

4. Еталоном зіставлення сленгових лексичних систем порівнюваних мов виступає модель, сконструйована за