LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвориторичні особливості сучасного лейбористського дискурсу Великої Британії

pain-free war cost-free option).

Важливу роль в організації політичного дискурсу відіграють аксіологічні одиниці. Серед аксіологем, що використовуються у лейбористському дискурсі, можна виділити три групи лексем, що позначають цінності: національно-специфічні, загальнолюдські та політичні цінності.

Широке використання національно-специфічної цінності leadership у дискурсі лейбористів пояснюється тим, що Велика Британія завжди була лідером у Європі. Сучасний лейбористський уряд намагається повернути Британії позицію № 1, що вербально реалізується у вживанні вищого ступеня прикметників із позитивною оцінною семою: "...to build the most educated, skilled, adaptable and creative country in the western world" [Blair, 09.09.1997]. Зазначена цінність реалізується також через використання лексичної одиниці lead, її деривата leader та їх синоніма forefront: "Our goal is to make this country pivotal, a leader in the world"; " And to lead in Europe again. Not so that we didn't left behind... It is because for four centuries or more, we have been a leading power in Britain... It's our destiny" [Blair, 30.09.1997]; "The Government aim is to ensure that UK is at the forefront of international best practice" [Modernising Governemnt, 30.03.99]. Намагання англійців знову зайняти, як колись домінуючу позицію, знаходить також своє відбиття в виразах із лексемою high, що позитивно забарвлює висловлювання, наприклад: "...if Britain is to succeed in the new world marketplace... we have to aim high: high skills, high quality, high value, high performance, high productivity [Blair, 27.05.1998].

Використання іншої національно-специфічної цінності - education - пов'язане з тим, що Британія завжди вважалася країною, що має багатий досвід і знання. Ця цінність знаходить своє мовне оформлення у наступних виразах: "Education is the Government highest priority" [Blair, 16.11.1998]; "One of our major effects is primary education" [Short, 30.09.1999].

Загальнолюдські цінності у лейбористському дискурсі відображаються за допомогою таких лексичних одиниць, як family, fairness, freedom, peace, security, equality та opportunity. Вони використовуються у синтагмах з лексемами з позитивною забарвленістю, наприклад лексемою strong: "a strong family life is a basic unit of a strong community. For strong families mean a stronger Britain" [Blair, 29.09.1998]. Такі цінності, як equality, fairness та opportunity лейбористи називають вічними цінностями: "enduring British values - the equal worth of all individual, the recognition of each person's dignity and potential, each making the most of their talent, all of us sharing a commitment to fairness, to opportunity for everyone and to working together. These are the values shaping our future, not just the inheritance of the past" [Brown, 11.01.1999]. Повернення цих цінностей британцям вважають історичним досягненням Тоні Блера: "Tony Blair's historic achievement is to harness enduring British values" [Brown, 11.01.1999]; "Tony Blair brought back values of human rights, civil liberties and democracy" [Cook, 27.11.1998].

Необхідно підкреслити, що концепти соціальної рівності та рівні можливості значно еволюціонують у сучасному британському суспільстві. Якщо раніше основою соціальної нерівності були матеріальна власність і матеріальні блага, то наприкінці ХХ століття однією з головних причин соціальної нерівності стає можливість отримувати нову інформацію. Можливості отримати будь-яку інформацію останнім часом надається все більшого значення в суспільному житті країни. Інформація, на думку лейбористів, стає "ключем до нової ери" (information is a key to the modern age" [Blair, Summary]. Ця ідея висловлюється за допомогою антонімів rich, poor і займенника everyone: "No information rich or information poor. Everyone with access to the new communication age" [Smith, 01.10.1999]. Також цей пріоритет сучасного життя вербально реалізується за допомогою антонімів haves та have-nots'. Значення лексеми have-nots, яка має негативне забарвлення, може підсилюватися за рахунок лексичних одиниць із заперечними суфіксами un- та in-: "a society of information have-nots' would be just unfair - it should insufficient" [Summary].

Важливими загальнолюдськими цінностями, до яких постійно звертаються лейбористи, є поняття миру, безпеки та стабільності: "world peace and security" [Blair, 06.02.1998]; "peaceful and inclusive societies" [Cook, 28.06.1999]; "Our challenge is to create the best conditions for stability and growth in the world economy" [Brown, 02.11.1998].

Серед політичних цінностей лейбористів більш за все виділяється ідея єднання нації. Ця політична цінність вербально реалізується у таких лексемах як займенник all, прислівник together, іменники partnership, nation, community, наприклад: "It takes us all to work together as a community" [Blair, 29.09.1998]; "Together we are so much stronger. Together we can build the new Britain. Together we will create social justice out of social division" [Liddell, 18.02.2001]; "That is why it is so important that we should be together in partnership for our common goals" [Cook, 17.11.1998]; "One nation, one community, each and every one of playing our part" [Blair, 29.09.1998].

Найбільш поширеними риторичними прийомами є протиставлення й повтор. Протиставлення реалізується за допомогою сполучника but, лексичних та контекстуальних антонімів, наприклад: "We in government have a duty to do all we can to help build a more responsible society. But others have duties too" [Boateng, 24. 02. 2001]; "the vast majority of people in Europe are actually with us, not against us" [Blair, 11.12.1998]; "We are not just organisation. We are a family" [Prescott, 27.02.2000].

Риторичний прийом повтору добре підходить для політичної комунікації, оскільки в процесі сприйняття та обробки інформації адресатом повтори наповнюються асоціаціями й набувають особливої психологічної та символічної глибини, що дає міцну основу для сприйняття змісту промови. Прийом повтору використовується не лише як засіб аргументації, й як засіб когезії: "For me since the time I went to school and grew up around a mining community and for a whole generation our political life has been dominated by unemployment - long term unemployment, youth unemployment, the fear of unemployment, the consequences of unemployment, the poverty caused by unemployment" [Brown, 16.02.2001]; "They will know the local environmental groups. They will know sources of expertise. They will know the procedures that need to be followed" [Cook, 17.11.1998].

Характерною рисою дискурсу лейбористів є використання повторів на початку або наприкінці абзацу. Такий тип повторів - кільцевий повтор - дозволяє краще запам'ятати інформацію та забезпечує зв(язність тексту. Так, з метою підкреслити думку з частковою модифікацією повторюються конструкції в кінці абзаців, що