LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвориторичні особливості сучасного лейбористського дискурсу Великої Британії

спіч-райтери: кількісний аналіз застосування прикметника new у 40 промовах Тоні Блера за період 1997-1998 років та період з березня по червень 2000 року виявив, що у другому періоді використання цього прикметника та його похідних зменшилося приблизно в 3 рази, що дорівнює 64 випадкам вживання.

Засобами структурування та зв'язності у промовах Тоні Блера виступають прислівник finally, сполучники та займенники, які повторюються, як правило, чотири рази, наприклад: "In October last year Saddam Hussein started to impede their work even more seriously than before. Months of negotiation followed. Finally, faced with the threat of force he agreed to accept our conditions" [Blair, 16.12.1998]; "Now for the young people, for the long term unemployed, for those that are disabled, for lone parents, we are trying to give people the chance for the first time to get off benefit if they are able to" [Blair, 02.02.1998]. У промовах Тоні Блера можна навіть спостерігати до семи випадків повтору однієї конструкції чи лексеми.

Компонентом ідіостилю Тоні Блера також слід вважати футуральність і категоричність висловлень. Футуральність як засіб впливу на аудиторію притаманна кінцівкам промов Тоні Блера. Футуральна перспектива створюється завдяки використанню лексичних одиниць із футуральною семантикою objective, pledge, future, challenge, change, наприклад: "Our objective is not to raise tax rates on the incomes of the people of Scotland" [Blair, 09.09.1997]; "This is a struggle for the future. Milosevic is the past. We, the Democrats, are the future. It is our common destiny" [Blair, 17.05.1999].

Засобами створення футуральної перспективи виступають промісиви, які вживаються разом із такими риторичним прийомами, як контрастне протиставлення та повтор синтаксичних конструкцій, наприклад: "We will continue to offer confidence, direction, vision and optimism. We will continue to be for the many, not for the few. We will continue to be for the many, not the few. We will continue to offer leadership, not drift. We will continue to be for the future, not the past. We will continue to govern" [Blair, 08.01.1998].

Футуральна перспектива кінцівок промов у дискурсі Тоні Блера може досягатися через використання оптативних конструкцій з різними лексичними одиницями, наприклад together та future або challenge та together: "[...] The 21st century awaits us. Let us confront its challenge with confidence, and together give our children the future they deserve [Blair, 26.11.1998]; "So let us work together, admit the problems, co-operate on the solutions. Yes the world poses many challenges. But I am confident that together we can meet them" [Blair, 17.05.2000].

Така риса, як категоричність, не була притаманна дискурсу Тоні Блера на початку його прем'єрства. Наприклад, у промовах 1996 - початку 1998 року знаходимо незначну кількість виразів категоричного характеру, переважно, з інклюзивним займенником першої особи множини we. З подальшим перебуванням при владі категоричність у промовах Тоні Блера зростає, що можна пояснити утвердженням його позиції як лідера нації. Екстралінгвістичними факторами, які вплинули на підвищення категоричності в промовах лейбористського прем(єр-міністра, були війна з Іраком і війна в Югославії.

У дискурсі Тоні Блера спостерігаються лексичні та граматичні засоби створення категоричності. До лексичних засобів підвищення категоричності належать прислівники, які використовуються з прикметниками, дієприкметниками та прислівниками, наприклад: "...ourselves and the Irish government are working extremely well together" [Blair, 02.02.1998]; "So, like it or not, we, the British and the Irish, are irredeemably linked"[Blair, 26.11.1998]; "...the British and the Dutch governments are absolutely along the same lines on this right from the very beginning, which is immensely helpful" [15.03.2000].

Лексичним засобом створення категоричності слід вважати також іменник doubt та лексичний маркер заперечення no. Це словосполучення підкреслює впевненість та рішучість мовця, наприклад: "I have no doubt that though the process was very difficult, the decision was right [Blair, 05.05.1998]. Маркер впевненості no doubt може поєднуватися з фразою at all в одному синтагматичному ланцюжку, що надає висловлюванню надмірної переконливості, наприклад: "But I have no doubt at all things are on the move", "There is no doubt about that at all [Blair, 02.02.1998]".

До найбільш уживаних граматичних і стилістичних засобів підвищення категоричності належать заперечення, висловлення, в яких реалізується значення інтенсивності процесу, а також еліптичні речення. Ініціальна позиція заперечної частки no в еліптичних реченнях привертає увагу до висловлення та надає йому більшої переконливості, наприклад: "No failure. No muddling through. No second best. High standards. The pursuit of excellence. Discipline and leadership. Support from home. Not for some children in some schools. But for all children in all schools", No more sleaze. No more cash for question [Blair, 26.09.1996]. З метою переконання адресата, загострення його уваги на необхідних питаннях Тоні Блер використовує номінативні речення, в яких завдяки опущенню присудка загострюється увага адресата на підметі - комунікативному центрі висловлення, наприклад: "I want Britain to be at the forefront of the knowledge economy. Europe too", "That way we can all prosper. All our people. And all our business. For the benefit of Britain" [Blair, 07.03.2000].

У промовах Тоні Блера для створення категоричності використовуються прикметникові односкладні речення. Такі речення відрізняються підвищеною емотивністю. Так, у промові прем(єр-міністра Великої Британії опис страждань косовців передається саме за допомогою дієприкметників і прикметників, які застосовуються в односкладних реченнях. Впливова сила досягається, з одного боку, внаслідок негативного оцінного значення лексичних одиниць, а з іншого - завдяки їх ініціальній позиції у реченні, яка є аргументативно сильною, наприклад: "They stood in silence - all of them. An eerie, prolonged anguished silence. Drained of the last ounce of energy. In deep, deep shock. Mourning their lost family. Terrified about the future. Hungry after days without food. Exhausted from days on the run [Blair, 05.05.1999].

Висловлення, в яких реалізується значення інтенсивності були характерними для промов Тоні Блера, що торкалися питань війни в Іраку 1998 року. Значення інтенсивності у промовах Тоні Блера реалізується за допомогою різних мовних одиниць, наприклад, прислівника із значенням обмеження only, лексичного заперечення at all, виразів з узагальнюючими прикметниками all, every, прислівників - інтенсифікаторів strongly, vigorously: "the only way to deal with him is to stand absolutely firm" [Blair, Iraq, January, 1998]; "We compete on quality or not at all", "to look for every way