LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні аспекти прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини двадцятого століття

фонетичних, наприклад, алітерація: flowers flowing, farewell; 16% синтаксичних, зокрема, перелік: hours, salt, earth; 64% лексичних стилістично маркованих одиниць, наприклад, художнє порівняння: Grass in your hair, stretched just like a lion in the sun). Отже, кількість стилістично маркованих одиниць у цьому тексті майже в
13 разів переважає кількість операторів його прозаїзації.

Пісенний текст "I Just Can't Stop Loving You" складається з 350 лексичних одиниць, з яких 175 актуалізують оператори прозаїзації тексту, а саме: оператори колоквіалізації can't, 'cause, ain't, Know I do та оператори стереотипізації у вигляді клішованих рим tomorrow-sorrow, strong-wrong, high-by; фразових кліше I love you, got me high, the love you bring, can't stop loving you, can't be without you; повторів And if I stop tell me what I will do та інших.

Наведемо цей текстповністю: Each time the wind blows, / I hear your voice so / I call your name. / Whispers at morning, / Our love is dawning, / Heaven's glad you came... // You know how I feel / this thing can't go wrong. / I'm so proud to say 1 love you, / Your love's got me high. / If I long to get by / This time is forever / Love is the answer. // I hear your voice now, / You are my choice now. / The love you bring / At your call / I hear harps, / And angels sin. // You know how I feel / This thing can't go wrong, / I can't live my life without you, / I just can't hold on, / I feel we belong. / My life ain't worth living / If I can't be with you. // I just can't stop loving you (2 times), / And if I stop... / Then tell me just what will I do, / 'Cause I just can't stop loving you. // At night when the stars shine / 1 pray, in you I'll find / A love so true... / When morning awakes me / Will you come and take me? / I'11 wait for you. // You know how I feel, /
I won't stop until / I hear your voice saying "I do", / "I do", / This thing can't go wrong, / This feeling's so strong. / Well, my life ain't worth living / If I can't be with you. // I just can't stop loving you (2 times), / And if I stop... / Then tell me, just what will I do, / I just can't slop loving you. // We can change all the world tomorrow, / We can sing songs of yesterday, / I can say, hey... farewell to sorrow, / This is my life and I / Want to see you for always, / I just can't stop loving you, / No, baby, Oh! / I just can't stop loving you. / If I can't stop! (8 times) / What will I do? / (Then tell me, just what will I do?) / I just can't stop loving you / Нее! Нее! Нее! Know I do girl! / I just can't stop loving you. / You know I do / And if I stop... / Then tell me, just what will I do?

У наведеному тексті прозаїзований сегмент становить 50% при загальній кількості операторів прозаїзації 160 одиниць (30% операторів колоквіалізації та 70% операторів стереотипізації). Таким чином, оскільки текст містить 64 стилістично марковані одиниці (90% паралельних синтаксичних конструкцій), коефіцієнт прозаїзації (P) даного тексту становить приблизно 2,6. Ступінь прозаїзації цих текстів ілюструє рис. 1:


19% 50%


"Lady of the Dancing Water" (P = 0,08) "I Just Can't Stop You" (P = 2,6)Рис. 1. Ступінь прозаїзації текстів "Lady of the Dancing Water"
(King Crimson) та "
I Just Can't Stop Loving You" (Michael Jackson)


Виявлення ступеня прозаїзації за допомогою розробленої формули уможливлює реконструкцію інваріанта пісенних текстів з певними хронологічними, музично-жанровими та тематичними ознаками, для яких характерна стереотипність, канонічність організації мовлення у структурному, семантичному та прагматичному плані.

Розділ 3. "Реконструкція інваріанта пісенних текстів групи Beatles". Результати аналізу АПТ другої половини ХХ століття з метою встановлення ступеня прозаїзації свідчать про те, що ці тексти у своїй сукупності набувають характерних ознак прозових творів. Оскільки прозаїзований ліричний твір значною мірою втрачає особливості конотативного коду, він стає мовленнєвим продуктом стереотипного відтворення та споживання. Звідси виникає можливість реконструкції типової моделі, або інваріанта, англомовних пісенних текстів певного корпусу.

Причини, які зумовили вибір саме англомовних пісенних текстів інтимної лірики групи Beatles для моделювання текстового інваріанта, полягають, по-перше, у значному ступені прозаїзації даної групи текстів, а, по-друге,
у надзвичайно високому впливі текстів Beatles, що позначилося на розвитку англомовних і світових популярних пісенних текстів у цілому.

Внаслідок аналізу інтимної лірики Beatles нами визначено основні параметри, за якими будується інваріант указаних текстів. Реконструкція інваріанта здійснюється на основі аналізу різних вимірів його семантико-когнітивної структури.

В основі семантико-когнітивної структури англомовного пісенного тексту другої половини ХХ століття лежить певний сценарій, або скрипт, у якому взаємодіють фіксовані персонажі, або актанти, котрим властиві фіксовані, типові функції й атрибути. В ході дослідження нами встановлено такі основні найчастотніші актанти типового тексту групи Beatles: I-happy-lover (я-щасливий-закоханий), I-unhappy-lover (я-нещасливий-закоханий), You-faithful-lover (ти-вірна-кохана), You-unfaithful-lover (ти-невірна-кохана). Так, для актанта I-happy-lover, характерні такі типові атрибути: щасливий, закоханий, збуджений актант чоловічої статі та типові функції: зізнається у коханні, обіцяє вічне кохання, хвалить кохану), для актанта I-unhappy-lover – нещасливий, самотній, сумний, розпачливий актант чоловічої статі, який скаржиться, сумує, страждає; для актанта You-faithful-lover – вродливий, необхідний, сексуальний, щасливий, лояльний актант жіночої статі, що викликає кохання, збуджує), для актанта You-unfaithful-lover – нелояльний, брехливий актант жіночої статі, який покидає, обманює, викликає ревнощі, причиняє біль і страждання.

Вказані актанти функціонують у зовнішньому хронотопі, нефіксованому часовим і просторовим локусами, та у внутрішньому хронотопі з короткостроковим часовим і єдиним просторовим локусами.

Взаємодія актантів з певними типовими функціями та атрибутами в даних часових