LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лірика української еміграції: еволюція стильових систем

("вагітний", "хрящі", "око", "нутро", "долоні", "виразки", "щоки"), не погребувано й наукові терміни ("свідомість", "потойбіччя"), побутові речі ("колода", "шило"), явища природи ("веселка", "грім"), присмачені слова ("нечупара", "стоїть і кисне", "хиндя", "пащекуха"). "Сновидчий дощ" цікавий своєю внутрішньою напругою, динамікою, що досягаються щойно зазначеним синтезом. Якщо реалізм та неореалізм беруть обўєкт із дійсності, то сюрреалізм сам творить його у вигляді "надреальності". Тому в текстах Е.Андієвської (як, зрештою, і в Б.Бойчука, В.Вовк, Ю.Тарнавського, Б.Рубчака, І.Шуварської, П.Килини) годі шукати співвіднесення між художнім світом і позатекстовою реальністю. Та й взагалі Е.Андієвська і її побратими по письму відбулися як сюрреалісти завдяки власній концепції метамови, яка щедро використовує живописний прийом колажу та спорід-нених з ним технік (фроттажу, граттажу і т.д.), де моделюючі категорії свободи і віри, марення і знецінення, сну і явлення відіграють провідну роль.

У Висновках зазначається, що ліризм українського зарубіжжя ХХ ст. у своїй еволюції проходить через три синхронні дискретні стани: а) референт-ний (адресно-комунікативний), б) немімезисний (з обмеженою референт-ністю), в) нереферентний (безадресно-некомунікативний). Першу систему являють неокласицизм (Ю.Клен, О.Ольжич, О.Теліга, С.Гординський, І.Ка-чуровський), символізм (М.Орест, О.Стефанович, О.Бабій, В.Гаврилюк, Л.Лиман), необароко (Є.Маланюк, Т.Курпіта, В.Барка, Ю.Косач, В.Лесич), неореалізм (Я.Славутич, О.Тарнавський, В.Скорупський). Їх естетику можна назвати естетикою тотожності, за якою стоїть міметична концепція відобра-ження життя. До другої (немімезисної) належать експресіонізм (Т.Осьмачка, Б.Нижанківський, М.Приходько, І.Багряний) та екзистен-ціалізм (Т.Осьмач-ка, П.Килина, Л.Полтава). Тут, замість звичної для референтної лірики лінійності (послідовності, градації) мови і вибудуваного художнього світу поетичне мислення спирається на розробленість елементів у зображуваному, а головними класифікаторами виступають ознака та індекс. Основу нерефе-рентної (безадресно-некомунікативної) лірики складають стилізації (О.Сте-фанович, О.Лятуринська, З.Бережан, І.Багряний) та сюрреалізм (Е.Андієв-ська, Б.Бойчук, Б.Рубчак, Ю.Тарнавський, В.Вовк, І.Шуварська, П.Килина). Їхній художній світ цілковито втрачає референтність і перетворюється у знак, для такої поезії характерна симультанність і розмитість плану вираження.

Основні положення дисертації викладено в публікаціях:


1. Лірика української еміграції: еволюція стильових систем. Монографія.- К.: 1998. - 313 с.

Рец. Олександр Забарний. Горизонт оптимізму // Сіверянський літопис.-

1999. - №2. - С.143-144.

2. Поети "Нью-Йоркської групи". - Ніжин, 1995. - 30 с.

3. Петро Одарченко. Штрихи до літературного портрета. -Ніжин, 1996.- 52 с.

Рец. Петро Ротач. Без замовчувань і фальсифікацій // Слово і час. -

1997. - № 1. - С.86-88.

4. У пошуках світової гармонії (Г.Сковорода і Ю.Клен). - Ніжин, 1996. - 30 с.

5. Апокаліпсис Євгена Маланюка. - Ніжин, 1997. - 30 с.

Михайло Дяченко. Видавнича програма "Літературна діаспора"

// Сіверщина. - 1997. - 30 травня.

6. Стилізація. - Ніжин, 1998. - 50с.

7. Тип і символ // Літературно-громадська діяльність Павла Тичини. - Чернігів, 1991. - Ч.1. - С.4-6.

8. "Ніжин": повертаємо імена // Слово і час. - 1992. - №3. - С.61.

9. "Європеїзм" Пантелеймона Куліша і сучасне художнє мислення //Астафўєв О.Г., Болтівець С.І. та ін. Вивчення творчості Пантелеймона Куліша у школі. Чернігів, 1993. – С.80-94.

10. Діаспора: Ольга Мак // Слово і час. - 1993. - №7. - С.110.

11. Поетика неокласицизму (невідомий переклад Миколи Зерова) // Література та культура Полісся. Наук. зб. Ніжинського педін-ту. – Ніжин, 1994. –Вип.5.–С.135-141.

12. "І будуватиму краси незримий Рим...". Післямова до кн.: Ігор Качуровський. Основи аналізу мовних форм (Лексика). - Мюнхен - Ніжин, 1994. - С.110-132; також: Нарис життя і творчості Ігоря Качуровського. - Ніжин, 1994. - 25 с.

13. Наукова поезія // Українська літературна енциклопедія: В 5-ти т. - К.: 1995.- Т.3. - С.464-465.

12. Лірика української діаспори: "Нью-Йоркська група" // Українська література в школі. - 1995. - Вип. 1. - С.3-25.

13. Елементи теорії літератури в шкільній програмі // Українська література в школі. - 1996. - Вип. 2. - С.3-7.

14. Яр Славутич: від "елладності" до героїки // Лірика Яра Славутича. Упор. О.Ковальчук. – Ніжин, 1996. – С.3-30.

15. Поетика вірша Ю.Клена "Беатріче" // Методика. Досвід. Пошук: Наук. зб. Ніжинського педін-ту. - 1996. - С.32-36.

16. Образ автора у літературному творі // Р.Громўяк, Ю.Ковалів. Літературо-знавчий словник-довідник. - К., 1997.- С.513-514.

17. Не тільки в Ніжині // Слово і час. - 1997. - №8. - С.38-39.

18. Лірична націософія Р.Володимира. Післямова до кн.: Р.Володимир. Поцейбіч борсань. Повість із сучасного життя.-Вікторія (Канзас, США)-Київ, 1996.-С.252-264.

19. Перекладацький доробок Ігоря Качуровського // Література та культура Полісся: Наук. зб. Ніжинського педін-ту.-1997.-Вип. 9.-С.146-152.

20. Тарас Коробій, літературний герой зі Сковўятина // Тернопілля-97. Регіон. зб. Упор. М.Ониськів. - Тернопіль, 1997. - С.211-214.

21. Світ як стан духу (В.Дубровський) // Сіверянський літопис. - 1997. - №6.-С.37-40.

22. Есеми Дмитра Нитченка // Післямова до кн.: Дмитро Нитченко. Силуети. - Мельборн (Австралія) - Ніжин, 1998. - С.140-141.

23. Воля до краси (Юрій Клен у шкільній програмі) // Українська мова і література в школі. - 1998. - Вип. 4. - С.3-32.

24. "Я ваш навіки, степові широти..." (поетика Яра Славутича) // Творчість Яра Славутича. Дослідження, статті та рецензії. Упор. В.Жила. – К., 1998.–Т.2.-С.138-141.

25. Українська релігійна лірика // Сіверянський літопис. - 1998. - №2. - С.50-58.

26. "Нью-Йоркська група": генеза назви // Слово і час. - 1998. - №2. - С.14-18.

27. Петро Одарченко // Петро Одарченко. Творчість вченого і дослідника. Упор. І. Андрусяк. – К., 1998.-С.27-57.

28. Програма ніжинців: духовно-культурний взаємообмін з українською діаспорою // Слово і час. - 1998. - №3. - С.57-60.

29. Довга дорога повернення. Післямова до кн.: Дм. Нитченко. Листи письменників (Г.Костюк, П.Одарченко). Зб. 3.-Мельборн (Австралія)- Ніжин, 1998.- С.229-230.

30. Динаміка і зміщення імен в поемі Леоніда Полтави "Енеїда модерна" (семантичний аспект) // Сіверянський літопис. - 1998. - № 5. - С.109-119.

31. Містика смерті в ліриці української еміграції // Сіверянський літопис.-1999.- №1.- С.128-139.

32. Реалізм: стратегія транзитивності // Наукові записки Ніжинського державного педун-ту.-1999.-№ 1. - С.3-16.

33. ...До національної естетичної свідомості // Слово і час. -1999. - №2. - С.35-37.

34. Про еміграційну поезію неложними устами (діалог М.Ігнатенко -