LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою

монофтонгів, дифтонгів і трифтонгів: a, ir, eau etc.) та зелений (для графем, які не читаються, тобто "німих букв"). При доборі кольорів було враховано їх головну характерну рису – полівалентність. Це означає, що "легкі кольори однакової ваги" (оранжевий, синій і зелений) повинні використовуватися частіше, аніж "важкі кольори різної ваги" (коричневий і червоний).

У реферованій роботі визначено місце піктограми і КС у навчальному процесі. Так, названі засоби навчання ТЧ АМ у ПШ використовуються лише у період становлення навичок, а саме на його ознайомлювальному і підготовчому етапах. На інших етапах піктограми і КС знімаються. Мається на увазі, що у період оволодіння учнями буквами англійського алфавіту (в алфавітний період), на ознайомлювальному і підготовчому етапах формування навичок ТЧ, використовуються піктограми, а на стандартизуючому і варіюючому етапах – графічні символи. Відповідно, у період формування власне навичок ТЧ на рівні слова, полегшенню встановлення ГФВ сприяє використання піктограм у комплексі з КС (див. нижче впр. 3). При формуванні навичок читання СС, за такою ж схемою, використовується тільки КС для позначення графем, які можуть викликати в учнів складності при читанні (див. нижче впр. 6). Під час формування навичок читання речень і мікротекстів піктограми і КС не використовуються (див. нижче впр. 10–11).

Поетапність формування навичок ТЧ представлено у підсистемівправ, яка складається з трьох груп вправ: графемно–фонемної, графемно–семантичної і графемно–структурної та включає рецептивні й рецептивно–репродуктивні вправи в озвучанні букв та читанні слів, СС, речень і мікротекстів, а також інтегративні вправи. Кожна група вправ містить вправи у навчанні читання вголос, пошепки і мовчки різних одиниць сприймання з використанням піктограм та/або КС і без них (рис. 3).

Представлена модель реалізації розробленої методики навчання ТЧ у ПШ ґрунтується на тематичному сюжетно–ситуативному підході, включає два періоди навчання (алфавітний і період формування власне навичок ТЧ) та носить інтегративний циклічно–концентричний характер.

Наведемо приклади окремих вправ з різних груп для кожного етапу формування навичок ТЧ.

АЛФАВІТНИЙ ПЕРІОД НАВЧАННЯ

Графемно–фонемна група вправ

Формування навичок встановлення буквено–звукових відповідностей відбувається на основі використання піктограм і графічнихсимволів.

Об'єкт сприймання: буква.

Вправа 1 (рецептивно–репродуктивна)

Період: становлення навичок.

Етап формування навичок: початковий (ознайомлювальний).

Мета: Формувати навички упізнавання піктограми А (Ali Alligator) та а (Аnnie Apple); артикуляційні навички.

Інструкція: Подивись на піктограми і скажи, хто у них сховався.

Матеріал для сприймання: (справа)

Ключ: 1. Ali Alligator. 2. Annie Apple.

Вправа 2 (інтегративна)

Період: стабілізації навичок.

Етап формування навичок: варіюючий.

Мета: Формувати навички упізнавання і розрізнення великої і маленької букви А; навички встановлення буквено–звукових відповідностей.

Інструкція: Алі та Енні шукають свої букви. Допоможи їм зустрітися. Назви букви і піктограми. Намалюй Алі та Енні.

Матеріал для сприймання: (справа)

Ключ:


(1) This is the letter A /ei/. (2) This is the letter A /ei/, too.

(3) This is Annie Apple, (4) and this is Ali Alligator.


ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ВЛАСНЕ НАВИЧОК ТЧ

Графемно–фонемна і графемно–семантична група вправ

Формування навичок ТЧ відбувається на основі використання піктограм і КС, а також букв чорного кольору.

Об'єкт сприймання: слово.

Вправа 3 (рецептивно–репродуктивна)

Період: становлення навичок.

Етап формування навичок: підготовчий.

Мета: Формувати навички встановлення ГФВ; навички коректного вживання словесного наголосу.

Інструкція: Послухай, як диктор вимовляє подані нижче слова. Повтори за ним кожну пару слів.

Матеріал для сприймання: (справа)

Ключ: відсутній.

Вправа 4 (рецептивно–репродуктивна)

Період: стабілізації навичок.

Етап формування навичок: варіюючий.

Мета: Формувати навички встановлення ГФВ; навички коректного вживання словесного наголосу; навички співвіднесення прочитаного слова з його значенням.

Інструкція до гри "Tic–Tac–Toe". (Учитель поділяє групу учнів на дві команди: команду "Х"–ів і команду "О"–ів та пояснює їм правила гри). По черзі вголос читайте і перекладайте рідною мовою по одному слову з рамочок. Переможе та команда, яка правильно прочитає і перекладе всі слова у лінії по горизонталі, вертикалі або діагоналі.

Матеріал для сприймання: (справа)

Ключ: відсутній

Вправа 5 (інтегративна)

Період: стабілізації навичок.

Етап формування навичок: варіюючий.

Мета: Формувати навички встановлення ГФВ; навички коректного вживання словесного наголосу; навички співвіднесення прочитаного слова з його значенням; лексичні навички у висловлюваннях понадфразового рівня.

Інструкція: Пошепки прочитай слова з рамочки. Уважно розглянь малюнок і

 • добери до кожного малюнка слово з рамочки;

 • прочитай ці слова вголос і переклади їх рідною мовою;

 • разом із сусідом по парті придумайте розповідь про восьминога Окті. Розкажіть, де він живе, і що знаходиться у нього на столі, на стіні і на підлозі.

  Матеріал для сприймання:
  Ключ: 1 (A) Octie Octopus; 2 (A) Octie Octopus; 3 (F) a cloud; 4 (E) a city; 5 (H) a cereal; 6 (J) an ice–cream; 7 (G) a cactus.

  Варіант висловлювання учнів: This is Octie Octopus. This is his room. There is a photo on the wall. There is a cactus on the floor. There is a cereal on the table. There is an ice–cream on the table, too.


  Формування навичок ТЧ відбувається на основі застосування КС і букв чорногокольору.

  Вправа 6 (рецептивна та рецептивно-репродуктивна)

  Період: становлення навичок.

  Етап формування навичок: початковий (ознайомлювальний).

  Мета: Формувати навички встановлення ГФВ; навички коректного вживання словесного наголосу.

  Інструкція: Послухай, як диктор читає слова, що написані нижче. Який звук передає буква, позначена коричневим кольором? Який звук передає буква, позначена синім кольором? Напиши ці звуки у порожніх рамочках поряд із словами. Ще раз пошепки прочитай слова і придумай два правила читання букви С.

  Матеріал для сприймання:

  a city an ice centipede a cat a cream a cloud

  Сinderella a cereal a cinema an apricot a cactus an octopus

  Ключ: Правила: 1) С звучить як [s]


 •