LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Семантична структура лексеми "cup" в англійській мові в лінгвокультурному та когнітивно-прагматичному аспекті

та конверсію.

Найбільш продуктивним є перенесення значення за формою та функцією. Когнітивна метафора виникає у тому разі, якщо семема з вихідної концептуальної сфери "посуд" шляхом перенесення значення описує іншу концептуальну сферу (наприклад, "квіти"). Можемо сказати, що метафора – це розуміння однієї концептуальної сфери засобами іншої. Якщо дві сфери пов'язані метафоричним переосмисленням, у цьому випадку реалізується метафорична модель, яка є "схемою зв'язку між двома поняттєвими сферами, яку можливо представити певною формулою: "X – це Y" [12: 64]. М. Блек називає такий погляд "a substitution view on metaphor" (метафора як заміна). Він же подає інший погляд на метафору "comparison view" (порівняння). У цьому разі метафора виникає на базі порівняння референтів різних концептуальних сфер завдяки їх однаковій функції або уподібнення (схожості) фізичних характеристик [13: 153-172]. Ми вважаємо, що з точки зору розгляду специфіки вторинної номінації саме погляд на метафору як на приховане, неповне порівняння є більш доцільним. "Метафора змушує нас звернути увагу на певну подібність – часто нову та несподівану – між двома та більше предметами" [14: 174]. Якщо квітка отримує назву "buttercup", то це не тому, що вона в дійсності є чашкою, а тому, що схожа на чашку, нагадує її своєю зовнішньою формою. Будь-який предмет оточуючого світу, що більш-менш нагадує чашу, може бути номінований в англійській мові як "cup", зокрема, це такі різні за референцією назви, як baking cup – "формочка для випічки", pencil cup – "підставка для олівців", acorn cup – "капелюшок жолудя" [6]. Термінологічна система в техніці, будівництві, інженерії насиченa термінами, що містять у сoбi компонент "cup", bearing cup – "зовнішнє кільце підшипника", brick cup – "вогнетривка манжета", oil cup – "маслянка" [15]. Цікавими виглядають фітономінації, зокрема квіти та гриби, зі складовою "cup". Вони мотивовані подібністю грибного капелюшка чи власне квітки до чашки: death cup – "бліда поганка", prickly cup – "опеньок", fairy cup – "мителла", buttercup – "жовтець" [6]. В англійських діалектах засвідчено інші назви квітів, які мають у собі елемент "cup", наприклад gold cup – "жовтець луговий" [16: 49], king-cup – "калужниця болотна" [17: 20], goldcup – "жовтець" [18: 37]. Ці рослини номінуються завдяки уподібненню їхньої квітки до чашки або за ознакою кольору.

Виділимо номінації, що стосуються кубкових змагань (cup tournament), де маємо приклад ланцюгової полісемії: "cup" (чашка) – "cup" (кубок як спортивний трофей – метафоричне перенесення) – "cup" (змагання по кубковій системі – метонімія). Англійці виступають спортивною нацією, власне саме сучасне розуміння спорту та спортивних ігор виникло в Англії, як і багато видів спорту. Цим пояснюється продуктивність спортивних лексем, зокрема й похідних від слова "cup": Cup Final – "фінальна гра", cup tie – "кубкова пара команд", cup-holder – "діючий володар кубку" [6], Cuppers – "змагання з різних видів спорту серед коледжів Оксфордського університету" [19], cup-tied – "футбольний гравець, що був заграний за інший клуб в попередньому раунді" [3: 350].

Лексема "cup" входить у регулярні фразеологічні зв'язки. Вживання "cup" в англійській фразеології яскраво пов'язане з концептами "життя", "доля". Ціла низка стійких виразів пов'язана з долею (головним чином гіркою) людини: to fill up the cup – "переповнити чашу терпіння", a bitter cup – "гірка чаша", let this cup pass from me – "нехай промине мене ця чаша" [20]. Ці фразеологізми, які мають біблійне походження, метафорично пов'язують чашу з людською долею, базуються на порівнянні життя, яке потрібно прожити, з чашею, яку потрібно випити до дна. Ще один фразеологізм із негативною конотацією має давньогрецьке походження: the cup of Circe – "чаша Цірцеї" [20]. Однак чаша може бути не тільки ознакою чогось поганого, але й символом щастя: a full cup must be carried steadily – "щастя потрібно берегти" [20]. У цьому виразі повна чаша виступає символом багатства. А loving cup – "кругова чаша під час застілля", що виступає символом єднання [20]. Із застіллям можемо пов'язати й інший фразеологізм: in cups – "перебувати в стані сп'яніння", у якому просліджується метонімічний зв'язок між чашею та її випитим вмістом [20]. Прикладом антропоморфного перенесення є ідіома a cup of tea – "людина, особа". Культурно маркованими є англійські прислів'я, що порівнюють чашку з дружиною чи чоловіком у подружньому житті. Such a cup, such a cruse; such cup, such cover; cup and cover hold together – "який чоловік, така і дружина", fair is the weather when cup and cover hold together – "погода добра, коли чашка і кришка разом" [21: 335]. А cup of tea може бути не лише людина, а й предмет: Іt's another cup of tea – "це зовсім інша справа" [20]. Цей самий вираз стосується й абстрактних понять: Jazz just isn't my cup of tea – "джаз мені не подобається". У цьому фразеологізмі чашка виступає в значенні "уподобання людини". Загалом чітко простежуються зв'язки: 1) концептуальна сфера "артефакти" (фрейм "посуд") – концептуальна сфера "фіто номінації" (фрейми "квіти" та "рослини"); 2) концептуальна сфера "артефакти": фрейм "посуд" – фрейм "механізми"; 3) концептуальна сфера "артефакти" (фрейм "посуд") – концепти "життя"; "доля"; 4) концептуальна сфера "артефакти" (фрейм "посуд") – концептуальна сфера "людина" (фрейм "подружнє життя).

Метонімія у вторинній номінації представлена перенесенням значення контейнер – вміст. Наприклад, у реченні Тhat cup was too sweet – "чашка була занадто солодкою", мова іде звичайно не про саму чашку, а про її вміст. "Сup" в англійській мові також сприймається як чітко визначена кількість рідини чи сипучої речовини. Вона трактується як "кулінарна побутова міра об'єму, що дорівнює 227 куб. см." [22].

Конверсія становить зміну парадигми частини мови без додавання афіксу. І.В. Корунець виділяє конверсію як продуктивний специфічно англійський спосіб словотворення, вважаючи модель "іменник – дієслово" однією з основних [23: 164]. Стосовно лексеми "cup" можемо виділити три конверсійних деривати. Значення "вміщувати щось у чашу" пов'язане власне з первинною семемою "чашка". Значення "надавати чомусь форму чаші" розвинулось із переносного "щось, що нагадує чашку за формою чи функцією". Частим є вживання цього значення стосовно рук людини: Ann cupped her chin in her hands – "Анна сперлась підборіддям на руки" [5: 153]. Третє дієслівне значення "ставити медичні банки" походить від "cup" у значенні "медична банка" і представляє собою звуження семантики до позначення реалії в медичній сфері.

Немотивоване слово "cup" виступає твірною основою для групи