LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Фізика. Астрономія → Активність молодих зірок сонячної маси

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ


Петров Петро Петрович


УДК 524.33АКТИВНІСТЬ МОЛОДИХ ЗІРОК СОНЯЧНОЇ МАСИ


01.03.02 – Астрофізика, радіоастрономіяАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора фізико-математичних наук


Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в НДІ "Кримська астрофізична обсерваторія" Міністерства освіти i науки України.

Офіційні опоненти: доктор фiзико-математичних наук, чл.-кор. НАН України

Ізотов Юрiй Іванович,

Головна астрономічна обсерваторія НАН України, м.Київ,

завідувач відділу фізики зiрок та галактик;

доктор фiзико-математичних наук, доцент

Андрієвський Сергiй Михайлович,

Кафедра астрономії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН України, м. Одеса,

професор кафедри астрономії;

доктор фiзико-математичних наук, старший науковий співробітник

Погодін Михайло Олександрович,

Головна астрономічна обсерваторія РАН, м. Санкт-Петербург, Росія,

провідний науковий співробітник.

Провiдна установа: Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України, м. Львів.

Захист відбудеться 9 грудня 2005 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 при Головнiй астрономiчнiй обсерваторiї Нацiональної академиiї наук України за адресою: ГАО НАН України, вул. Академіка Заболотного, 27, м. Київ 03680. Початок засiдань o 10 годинi.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ГАО НАНУ за адресою:

ГАО НАН України, вул. Академіка Заболотного, 27, м. Київ 03680.

Автореферат розісланий 14.10. 2005 р.

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради

кандидат фізико-математичних наук І.Е. ВасильєваЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИДисертація присвячена дослідженню активності молодих зірок, яка виявляється в змінах фотометричних і спектральних характеристик і обумовлюється різними фізичними механізмами - як магнітною активністю сонячного типу, так і акрецією речовини на поверхню зірки. Висновки дисертації базуються на аналізі матеріалу спостережень, одержаного дисертантом у 1980-і і 1990-і роки протягом більш як 200 ночей спостережень на 2.6-метровому телескопі ЗТШ в Криму і на 2.5-метровому телескопі NOT в Іспанії.


Актуальність теми. Молоді зірки сонячної маси відомі як змінні типу Т Тільця (TTS). Вони розташовані в областях зореутворення – в газо-пилових комплексах Чумацького Шляху. Це зірки пізніх спектральних типів з характерним емісійним спектром. TTS знаходяться на стадії зоряної еволюції до Головної послідовності, їхній вік складає 106–107 років. TTS можна розглядати як аналог нашого Сонця в тій фазі його еволюції, коли навколо Сонця ще існував протопланетний диск. Вивчення таких зірок дає можливість заглянути в минулу історію Сонця, побачити процеси взаємодії молодої зірки з навколозоряною речовиною, з якої вона утворилася.

На протязі 60-ти років з часу відкриття цього класу астрофізичних об'єктів вдалося визначити їхні основні параметри масу, розміри, світність, швидкості обертання, визначити темпи акреції навколозоряної речовини і темпи втрати маси в зоряному вітрі. Були розраховані моделі внутрішньої будови цих зірок і визначена еволюція основних зоряних параметрів на шляху до Головної послідовності. Були знайдені навколозоряні диски і біполярні джети. Проте одна з найпомітніших властивостей молодих зірок – це високий рівень їхньої активності, яка виявляється в змінах їхнього блиску і спектрів, залишається предметом наукової дискусії вже не одне десятиліття. Складність полягає у тому, що тут діють одночасно різні фізичні механізми, пов'язані як з внутрішньою будовою зірки, так і з навколозоряним оточенням. Значну, а іноді і визначальну роль в цих процесах виконують магнітні поля TTS. Найбільша, екстремальна активність спостерігається під час спалахів фуорів зірок типу FU Оріона.

Прогрес в розумінні природи активності TTS має зв'язок з розвитком як техніки спостережень, так і з теоретичними дослідженнями. Чутливість і роздільна здатність сучасних наземних і космічних телескопів дозволяє побачити просторові структури розміром порядку астрономічної одиниці на відстані 140 пс, в найближчій області зореутворення в Тільці-Візничому. Те, що відбувається в безпосередній близькості від зірки, на відстані в декілька зоряних радіусів, можна досліджувати спектральними методами. Для цього потрібна достатньо висока спектральна роздільна здатність і, як наслідок, достатньо великі телескопи. Саме там, поблизу зірки, відбуваються найцікавіші процеси взаємодії зірки з акреційним диском, впливаючи як на еволюцію зірки, так і на формування планетної системи.

Більшість досліджень, представлених в дисертації, була виконана в 1990-х роках. В цей час наші уявлення про зірки типу Т Тільця зазнавали істотні зміни. Вже в 80-х роках стало ясно, що окрім магнітної активності у класичних TTS присутня також активність, пов'язана з акрецією. На початку 90-х років з'явилися перші теоретичні розробки моделі магнітосферної акреції стосовно TTS, які якісно пояснювали спостережувані особливості емісійного спектра цих зірок. В той же час для кількісного порівняння явно не вистачало спектральних спостережень високої роздільної здатності. Звичайно проводилися епізодичні спостереження TTS в окремих спектральних лініях, але для того, щоб "побачити'' динаміку газових потоків, потрібні досить тривалі і щільні за часом ряди спектральних спостережень вибраних TTS з роздільністю близько 10 км/с. Саме в цьому напрямі і була зосереджена робота дисертанта. Дослідження взаємодії зірки з навколозоряним диском має також інший важливий аспект: воно проливає світло на механізм втрати кутового моменту і утворення планетної системи. Вивчення процесу утворення планетних систем і пошук планет у інших зірок, включаючи і наймолодші зірки, на початку XXI століття стало одним з найактуальніших напрямків астрофізики, що швидко розвивається.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася за плановими темами науково-дослідної діяльності НДІ Кримська астрофізична обсерваторія, а саме: "Змінні зірки" Рег. № 01.87.0003062, "Активність сонячного типу на зірках різних мас і віку" Рег. № 0101U002224 і "Сонячна активність в світі зірок" Рег. № 0103U002158.


Мета і задачі дослідження. Мета