LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Політика. Політичні науки → Близькосхідна політика Ізраїлю в контексті стратегії розвитку ізраїльського суспільства


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Федченко Євген МиколайовичУДК 327(569.4)


БЛИЗЬКОСХІДНА ПОЛІТИКА ІЗРАЇЛЮ

В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІЗРАЇЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Спеціальність 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наукКиїв-2003

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у відділі Азії і Африки інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.


Науковий керівник: доктор історичних наук, професор, завідувач відділом Азії та Африки ІСЕМВ НАН України Гура Віктор Костянтинович


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор, професор політології, директор Інституту політичного лідерства та лінгвістики (Міжрегіональна академія управління персоналом) Хижняк Ігор Антонович

кандидат історичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Скороход Юрій Степанович


Провідна установа: Інститут соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.


Захист відбудеться " 9 " грудня 2003 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.176.02 в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою : 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 5.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою : 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 5.

Автореферат розісланий " 5 " листопада 2003 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат політичних наук Сушко О.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Виходячи з потреби створення нової парадигми міжнародних відносин, що має базуватися на відмові від силових методів розв'язання конфліктів та пошук нових, несилових форм гарантування міжнародної безпеки, важко переоцінити важливість розв'язання конфлікту на Близькому Сході. Одним із ключових факторів для виникнення та розвитку цього конфлікту була і є політика Ізраїлю щодо палестинців, і розв'язання цієї проблеми виступає в якості одного з основних ключів до появи перспективи миру та зміни парадигми розвитку регіону. Тому саме ця проблема виступає як в ролі ключової проблеми регіональної політики Ізраїлю, так і основною проблемою національної безпеки цієї країни.

Одним з найважливіших етапів трансформації ізраїльської регіональної політики стають 90-ті роки ХХ століття, коли в Ізраїлі з'являються певні сили, здатні на відхід від засадничих положень сіонізму, які й обумовлювали конфліктний характер регіональної політики Ізраїлю. Угода Осло могла стати проривом у відносинах між євреями та палестинцями, а також Ізраїлем і регіональним оточенням. Для палестинців це був шанс наблизитися до питання щодо статусу та контурів майбутнього територіально-адміністративного утворення, для Ізраїлю – можливість покласти край колоніальному пануванню над палестинцями та покращити відносини з оточенням. Втім, сторони мали лише загальне бачення суми тактичних кроків, а угоди приховували у собі і небезпеку подальшої ескалації конфлікту. Інтифада аль-Акса (внутрішній чинник трансформації ізраїльської регіональної політики на цьому етапі) та теракти 11 вересня 2001 року і антитерористична кампанія США після них (це зовнішній чинник) призводять до трансформації національних інтересів Ізраїлю, коли національна безпека країни знову виключає можливість регіонального миру. Отже, актуальність дослідження зумовлена: необхідністю пошуку шляхів припинення конфлікту на Близькому Сході, вирішальним впливом Ізраїлю на ситуація в цьому регіоні, новою парадигмою близькосхідної політики США в контексті глобалізації та антитерористичної кампанії внаслідок подій 11 вересня 2001 року, недостатністю вивченості цієї проблеми в українській політичній науці.

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в межах планової тематики Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, зокрема, наукової теми відділу Азії й Африки за 1999-2000 роки "Взаємовплив внутрішньої і зовнішньої політики афро-азіатських країн у подоланні соціальних криз і регіональних конфліктів", номер державної реєстрації 0199U000997.

Об'єктом дослідження є міжнародні відносини на Близькому Сході у період від виникнення Держави Ізраїль і до моменту зміни парадигми політики на Близькому Сході та щодо нього у результаті антитерористичної кампанії США у регіоні ( війни в Іраку 2003 року).

Предметом дослідження є ізраїльська регіональна політика, внутрішні і зовнішні фактори, що вплинули на її формування на різних етапах.

Мета і завдання дослідження. Метою є з'ясувати як і які внутрішні та зовнішні чинники впливали на зміст, характер та зміни у ізраїльській регіональній політиці шляхом вивчення передумов виникнення конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами, а також шляхом встановлення його характеру на різних етапах протистояння; встановлення ступеня впливу на нього позарегіональних держав. Відповідно до мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на їх досягнення:

  • з'ясувати характер впливу офіційної ідеології Ізраїлю - сіонізму - на формування політики Тель-Авіву щодо оточення та дослідити залежність між регіональною політикою Ізраїлю та сприйняттям імперативів національної безпеки цієї держави

  • проаналізувати вплив внутрішніх політичних процесів на зміну концептуальної парадигми близькосхідної політики Ізраїлю та з'ясувати дихотомічні відмінності у ставленні різних партій та груп, а також окремих політиків в Ізраїлі до мирного врегулювання

  • проаналізувати вплив насилля з боку палестинців під час інтифад на зміни у процесі прийняття рішень в Ізраїлі

  • всебічно дослідити вплив зовнішніх чинників на ізраїльську політику – в першу чергу позиції США у контексті незаперечної підтримки Тель-Авіву, його позиціонування як форпосту західної цивілізації на Близькому Сході та просування глобалізації у регіоні

  • з'ясувати вплив подій 11 вересня 2001 року та антитерористичної кампанії на формування нових умов на Близькому сході, а також на формування нової системи позарегіональних впливів на регіон в умовах пост-іракської світової системи

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної