LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Опозиція в євангельсько-баптистському русі в УРСР (середина 40-х - 80-ті роки XX століття)

АВТОРА:

статті у фахових виданнях:

1. Лахно О. П. Один рік з історії протистояння між органами радянської влади та Спілкою Церков євангельських християн-баптистів / Олександр Петрович Лахно // Історична пам'ять: Науковий збірник. — 2004. — №2. — С. 147-155.

2. Лахно О. Розкол у євангельсько-баптистському русі на Поділлі в світлі архівних документів (друга половина ХХ століття) / Олександр Лахно // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — Т. 14. — К.-Хмельницький: [Б. в.], 2006. — С. 349-362.

3. Лахно О. П. Діяльність прибічників Ради Церков Євангельських християн-баптистів на Рівненщині в 60– 80-ті роки ХХ століття / Олександр Петрович Лахно // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2006. — Вип. ХХ. — С. 268-274.

4. Лахно О. П. Роль О. Ф. Прокоф'єва у становленні церковної опозиції серед Євангельських християн-баптистів у 50-60-х роках ХХ століття / Олександр Петрович Лахно // Історична пам'ять: Науковий збірник. — 2006. — №2. — С. 86-96.

5. Лахно О. П. Підпільна видавнича діяльність як прояв опозиційності Спілки Церков Євангельських християн-баптистів / Олександр Петрович Лахно // Наука. Релігія. Суспільство. — 2007. — №2. — С. 45-51.

6. Лахно О. Передумови та причини визрівання системної кризи у церкві Євангельських християн-баптистів середини ХХ століття / Олександр Лахно // Українське релігієзнавство. — 2008. — №45. — С. 91-98.

публікації в інших виданнях:

7. Лахно О. П. Діяльність прибічників „Ради Церков євангельських християн-баптистів" у 60-х роках ХХ ст. на Полтавщині / Олександр Петрович Лахно // П'ята Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства: Матеріали доповідей і повідомлень; [3-4 грудня 2003 року]. — Полтава: АСМІ, 2003. — С. 138-146.

8. Лахно О. П. Релігійний спротив євангельських християн-баптистів у СРСР в 60-80-х роках ХХ століття: історичний досвід у контексті релігійно-атеїстичного діалогу / Олександр Петрович Лахно // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень'2004". — Том 7: Історія України. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. — С. 37-39.

9. Лахно О. П. Опозиція в радянській Україні в середовищі Євангельських християн-баптистів / Олександр Петрович Лахно // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта'2005"; [7-21 лютого 2005 року]. — Том 18: Історія України. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. — С. 46-48.

10. Лахно О. Діяльність комісій сприяння при виконкомах і районних радах депутатів трудящих з контролю за дотриманням законодавства про культи євангельськими християнами-баптистами / Олександр Лахно // Релігія і соціальні зміни в сучасному суспільстві: Матеріали міжнародної наукової конференції; [18-19 квітня 2005 р.]. — Чернівці: Рута, 2005. — С. 64-66.

11. Лахно О. Діяльність прибічників Ради Церков Євангельських християн-баптистів на Полтавщині (60-ті рр. ХХ ст.) / Олександр Лахно // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2005 рік. — Книга І. — Львів: Логос, 2005. — С. 347-352.

12. Лахно О. Зарубіжні архівні фонди з історії внутріцерковної боротьби Євангельських християн-баптистів у 50-80-х роках ХХ століття в Україні / Олександр Лахно // Релігія і церква в історії України: Матеріали Міжнародної наукової конференції; [14-16 вересня 2005 року]. — Полтава: АСМІ, 2006. — С. 241-247.

13. Лахно О. Вона зробила, що могла: Невтомна праця на ниві Божій Лідії Михайлівни Вінс / Олександр Лахно // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2006 рік. — Книга ІІ. — Львів: Логос, 2006. — С. 364-371.

14. Лахно О. П. Діяльність прихильників Ради Церков Євангельських християн-баптистів на Харківщині в 60-ті роки ХХ століття / Олександр Петрович Лахно // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції „Європейська наука ХХІ століття: стратегія і перспективи розвитку-2006". — Том 3: Історія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. — С. 20-22.

15. Лахно О. П. Особливості взаємовідносин місцевих органів влади з віруючими-прибічниками Оргкомітету Євангельських християн-баптистів у період боротьби з т.зв. „грубим адмініструванням" / Олександр Петрович Лахно // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика-2006". — Том 3: Історія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. — С. 36-39.

16. Лахно О. П. Роль підпільного видавництва "Християнин" Євангельських християн-баптистів у поширенні релігійного самвидаву / Олександр Петрович Лахно // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції; [18 травня 2007 року]. — Донецьк: Наука і освіта, 2007. — С. 107-110.

17. Лахно О. Залучення матеріалів закордонних архівів у процесі дослідження внутріцерковної боротьби серед Євангельських християн-баптистів другої половини ХХ століття / Олександр Лахно // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2007 рік. — Книга І. — Львів: Логос, 2007. — С. 557-564.

18. Лахно О. Діяльність прибічників Ради церков євангельських християн-баптистів на Полтавщині в період розвою дисидентського руху / Олександр Лахно // Полтавщина: Історичні шляхи та перспективи розвитку: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції; [19 вересня 2007 року]. — Полтава: АСМІ, 2007. — С. 135-139.

19. Лахно О. Спроба періодизації діяльності прибічників Ініціативної групи та Оргкомітету євангельських християн-баптистів у Одеській області (перша половина 1960-х років) / Олександр Лахно // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2008 рік. — Книга І. — Львів: Логос, 2008. — С. 437-441.

20. Лахно О. Криза церкви євангельських християн-баптистів у 50–60-х роках ХХ століття: історіографія питання / Олександр Лахно // Держава і церква в Україні за радянської доби: Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Всеукраїнської наукової конференції; [18-19 жовтня 2007 року]. — Полтава: АСМІ, 2008. — С. 244-253.


АНОТАЦІЯ

Лахно О. П. Опозиція в євангельсько-баптистському русі в УРСР (середина 40-х — 80-ті роки ХХ століття). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено