LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Особливості релігійної освіти учнів шкільного віку на Сході Франції

партнерської взаємодії у цій надважливій справі з багатьма зацікавленими структурами і суб'єктами.

Так останнім часом з ініціативи шкільних викладачів релігії було започатковано низку колективних проектів відповідного змісту під такими слоганами, як "культурне та релігійне пробудження" і "сучасне спілкування".

Ці нові ініціативи реалізуються завдяки зусиллям багатьох викладачів релігії, дирекції і викладацького корпусу Страсбурзького університету. Спрямовані вони переважно на розширення аудиторії слухачів релігійних курсів, а також на утвердження принципу міжконфесійності у їх викладанні.

Співробітники відділу "Цінності" ректорату Страсбурзького університету розробили план інтеграції викладачів вищої та середньої школи з зацікавленими структурами та суб'єктами щодо релігійного навчання у річищі політики відкритої світськості та демократичного громадянства. Згідно з цим планом "Релігія" тлумачиться як шкільна дисципліна, якій притаманні: а) культурна відкритість, тобто надання знань про релігійну культуру різних народів; б) міждисциплінарна відкритість, яка передбачає тісний зв'язок з програмами інших шкільних дисциплін. Аксіологічна складова визнається осереддям релігійної освіти, і саме довкола цінностей, на думку французьких фахівців, мають відбуватися бесіди, дискусії, розмірковування вчителів з учнями на релігійну тематику [10: 37-38].

І саме таким педагогічним підходом позначений навчальний курс "Культурного та релігійного пробудження", який пропонують учням у ліцеї загального і технічного навчання у місті Гагенау (Нижній Рейн). Цей навчальний курс ґрунтується на:

 • добровільному відвідуванні учнів;

 • апелюванні до свідомості учнів у ході релігійного навчання, опікуванні їхньою соціалізацією у класі, в школі, в суспільстві загалом;

 • використанні досягнень таких наук, як антропологія, психологія, етика, історії релігій, Богослов'я;

 • залученні потенціалу комунікаційних технологій та громадянського виховання для досягнення навчально-виховних цілей курсу, зокрема таких як: допомогти учням досягнути самоідентифікації ("Хто я?"), навчити їх спілкуватися ("Хто ти?"), пробудити громадянську ініціативу учнів ("Що ми робитимемо?") [11: 29-41; 12: 7-20].

У ліцеї, про який ідеться, діють католицький та протестантський благодійні осередки, які спільно опікуються притулком "Casa". Педагоги розглядають благодійництво як важливу складову релігійного навчання учнів.

В ліцеї Ж.-В.Понселе в місті Сент-Авольд (Мозель) релігійне навчання учнів другого і третього років навчання (другий та випускний класи) має на меті краще ознайомити ліцеїстів з великими релігійними течіями засобами багатьох навчальних дисциплін та за участю викладачів-представників таких світових релігій, як юдаїзм, католицизм, протестантизм та іслам. До викладання відповідних навчальних курсів долучаються вчителі різного фаху. Наприклад, учитель німецької мови бере участь у розмові про постать Мартіна Лютера, вчитель історії та географії – про історію походження та географічне поширення релігій.. Програмою з релігійної освіти передбачено відвідування ліцеїстами історичних пам'яток та культових споруд [11: 29-41; 12: 7-20].

Екуменічна (від екуменізм – рух за об'єднання християнських церков) благодійна організація міста Саверн (Нижній Рейн) звернулася до ліцеїстів з такими словами: "Ми запрошуємо тебе записатися на курс релігії, ми пропонуємо тобі шляхом обговорення різних тем і питань поглибити твою віру і релігійну культуру. Ти можеш зустрітися з нами на подвір'ї Центру педагогічної документації або в інтернаті і поспілкуватися або знайти того, хто уважно вислухає тебе" [11: 29- 41; 12: 7-20].

Дирекція ліцею міста Саверн (Нижній Рейн) в цілому сприймають ці починання дуже позитивно, і у 1996-1997рр. висловили бажання запровадити навчальні курси на зразок "релігійного та культурного пробудження" для учнів. Ось як, наприклад, оцінює одну з таких освітніх програм під назвою "Сучасне спілкування" директор професійного ліцею м. Шонгауера пан Кальмарі: "Я схвалюю цю ідею тому, що молодь у професійному ліцеї не отримує жодних філософських знань, і подібні навчальні курси – це добра нагода для учнів поміркувати разом з вчителями над глобальними проблемами нашого часу" [11: 29-41; 12: 7-20].

А в ліцеї Куффіньяль (Страсбург) викладачі католицької та протестантської релігій спільно реалізують проект, частиною якого є опікування дитячим притулком "з метою соціалізації та культурного і релігійного пробудження дітей та молоді", а також протидії таким явищам, як насильство, приниження людської гідності, дискримінація тощо. Директор ліцею, позитивно оцінюючи результати, досягнуті на цьому шляху, говорить про те, що ця діяльність здобула позитивний відгук у ліцеїстів та їхніх батьків. Суголосну попередній думку висловлює директор інтернаціонального страсбурзького ліцею Понтоньє, зазначаючи, що робота, яка провадиться викладачами релігії в рамках зазначеного проекту, "добре вписується в діяльність навчального закладу і є безумовно корисною для його успішного функціонування" [11: 29-41; 12: 7-20].

Розглянутий щойно досвід релігійного навчання учнів у східних регіонах Франції, зокрема в Ельзас-Мозелі, засвідчує, на нашу думку, модернізаційні тенденції у цій педагогічній галузі. Вони полягають передусім у врахуванні наслідків секуляризаційних процесів, особливостей французького суспільства як полікультурного і багатоконфесійного, а також визнанні необхідності дотримуватися міждисциплінарного підходу до релігійної освіти школярів, поєднувати релігійне навчання з полікультурною та громадянською освітою, поважати право учнів на свободу вибору релігійних курсів або ж на відмову від них.


Список використаних джерел та літератури

 • Звіт з питань застосування принципу світськості у Французькій Республіці, надані президентові 2 грудня 2003 року. Paris. La documentation franaise, 2004.

 • Закон "Про відокремлення Церкви від держави", 1905 р.

  http: // www.education.gouv.fr/bo/2004/21/meng0401138c.htm.

 • Законом Фаллу "Про народну освіту", 1850 р.

  http: // www.education.gouv.fr/bo/2004/21/meng0401138c.htm.

 • 4. Постанова Державної Ради від 1936 та 1974 рр.

  http: // www.education.gouv.fr/bo/2004/21/meng0401138c.htm.

 • Звіт Стазі, op.cit. – Р. 113

  http: //eduscol.education.fr/Do126/religion_modernite.pdf.

 • Міністерство культури, Міністерство національної освіти вищого навчання та наукових досліджень, Forme et sens. Colloque sur la forvation a la dimension religieuse du partimoine culturel. Ecole du Louvre, Paris, La Documentation franaise, 1997.

 • L'enseignement du fait religieux, Actes du seminaire national interdisciplinaire organise a Paris les 5, 6 et 7 novembre 2002, Paris, Direction de l'enseignement scolaire / SCERE, CRDP academic de Versailles, 2003.

 • Dernieres nouvelles d'Alsace. – 6-9 жовтня 1998 р.

 • Jean-Paul Willaime, La famille: maillon faible de la transmission religieuse?, Foi et Vie XCV(1), 1996, pp.1-17.

 • Louis Hourmant, Transmettre la culture religieuse a l'ecole publique: l'opinion des eleves, y : Francis Messner, La culture religieuse a l'ecole, Paris, Edition du Cerf, 1995. – Р. 37-38.

 • Rolland J.Campiche, Ecole et reconstruction de sens, Revue francaise de pedagogique, 125, oct.-nov.-dec., 1998. –Р. 29-41.

 • Jean-Paul Willaime, Ecole et religions: une nouvelle donne? Revue francaise de pedagogique, 125, oct.-nov.-dec., 1998. – Р. 7-20.


  Матеріал надійшов до редакції 10.09.2007 р.

  Лаухина И.С. Особенности религиозного образования учеников школьного возраста на востоке Франции.

  В статье рассматривается вопрос изменений в политике религиозного образования учащихся общественных школ департамента Эльзас-Мозель (Юг Франции). В указанном департаменте в общественных школах учащимся предлагается для изучения католическая, протестантская или иудейская религии.

  Lauhina I.S. The Peculiarities of Pupils' Religious Education in the East of France.

  The article deals with the question of changes in the policy of pupils' religious education at the public schools of Elsas-Mosel Department (Eastern France). Catholic, protestant and Judaic religions are offered for studying by public schools' pupils of the mentioned Department.


 •