LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Православ'я в його інституційному розвитку: історіософський аналіз

намагання ієрархів Константинопольського патріархату скликати Всеправославний Собор у статусі Вселенського), призвело до фактичного нехтування в церковній практиці канонами заради вирішення політичних чи економічних проблем.

В роботі також зазначено, що перспектива подальшого розвитку православ'я у світі залежатиме як від характеру богословських і практичних відповідей конфесії на виклики сучасного глобалізованого і постмодерного суспільства, так і від віднайдення (і прийняття всіма Церквами) чітких критеріїв участі конфесії у вирішенні сучасних проблем. Інакше конфесія може назавжди втратити моральний імператив повсякденної життєдіяльності своїх вірних, без чого її перспектива через два-три покоління виглядає примарною.


Основні положення і висновки дисертації викладено у таких публікаціях:

Монографії:

 • Саган О.Н. Вселенське православ'я: суть, історія, сучасний стан. – К.: Світ Знань, 2004. – 910 с. (50,2 д.а.)

 • Саган О.Н. Національні прояви православ'я: український аспект. – К.: Світ Знань, 2001. – 255 с. (10,8 д.а.)

  Статті у періодичних виданнях та збірниках праць:

 • Саган О.Н. Українське православ'я: історіософське осмислення феномену // Українське релігієзнавство. – 1996. – № 1. – С. 8-17. (0,5 д.а.)

 • Саган О.Н. Вселенське православ'я через призму статистики // Українське релігієзнавство.- 1996. – № 4. – С. 39-48. (0,5 д.а.)

 • Саган О.Н., Колодний А.М. Конфесії України у цифровому вимірі // Українське релігієзнавство.– К., 1997. – № 5.– С. 64-68. (0,25 д.а.)

 • Саган О.Н. Етноконфесійна специфіка релігійності в Україні // Українське релігієзнавство. – К., 1999. – № 12.– С. 94-105. (0,7 д.а.)

 • Саган О.Н., Колодний А.М. Карта релігій України // Українське релігієзнавство. – К., 2000. – № 18.– С. 97-99. (0,1 д.а.)

 • Саган О.Н. Православ'я довоєнної України (1921-1939 рр.): основні тенденції розвитку // Українське релігієзнавство. – К., 2001.– № 19.– С. 44-54. (0,6 д.а.)

 • Саган О.Н. Основні тенденції розвитку Православної церкви післявоєнної України (1945-1988 рр.) // Українське релігієзнавство. – К., 2001.– № 20.– С. 82-94. (0,8 д.а.)

 • Саган О.Н. Дві сім'ї православних церков: чи можливе об'єднання? // Українське релігієзнавство. – К., 2002. – № 21.– С. 88-97. (0,5 д.а.)

 • Саган О.Н. Соціальна доктрина православ'я: чи буде два кроки назад? // Українське релігієзнавство. – К., 2002. – № 23.– С. 14-24. (0,7 д.а.)

 • Саган О.Н. Православ'я й іслам: до проблеми богословського діалогу // Українське релігієзнавство. – 2004. – № 3-4 (31-32). – С. 196-202 (0,6 д.а.)

 • Саган О.Н. Православна ортодоксія в світі релігійного постмодернізму (досвід православ'я в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століть) // Українське релігієзнавство. – 2004. – № 5-6 (33-34).– С. 58-67. (1 д.а.)

 • Саган О.Н. Релігія як чинник політичного життя суспільства // Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. – К., 1998. – № 2. – С. 11-19. (0,8 д.а.)

 • Саган О.Н. Держава і Церква – основні моделі взаємодії // Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. – К., 1999.– № 3. – С.45-49. (0,4 д.а.)

 • Саган О.Н. Домінуючі концепції розвитку православ'я в Україні (90-ті роки ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) // Релігійна свобода. – 2003.– № 7. – С. 83-91. (1,0 д.а.)

 • Саган О.Н. Православне розуміння екуменізму // Релігійна свобода. – К., 2004. – № 8. – С. 72-79. (0,6 д.а.)

 • Саган О.Н. Македонська православна церква – 17 ст. боротьби за визнання // Людина і світ. – 1996. – № 11-13. (0,4 д.а.)

 • Саган О.Н. Нескликаний Собор // Людина і світ. – 2003. – № 2. – С.41-47. (0,6 д.а.)

 • Саган О.Н. Самобутність розвитку, основні риси українського православ'я // Історія релігій в Україні в 10-ти томах. – Т.2. Українське православ'я. – К., 1997. - С 320-345. (1,4 д.а.)

 • Sagan O.N. Orthodoxy in Ukraine: Twelve Years of Transformation (1990-2002) // Religions, churches and the scientific studies of religion: Poland and Ukraine. Edited by Irena Borowik.– Krakw: Nomos, 2003.– S. 9-28. (1,2 д.а.)

 • Саган О.Н. Українське православ'я: історіософське осмислення феномену // Віра і культура (Канада). – 1996. - № 10. (0,5 д.а.)

 • Саган О.Н. Православне сектантство в Україні // Відомості. – Лондон. – 2001. – Ч. 2 (306). – С. 43-47. (0,4 д.а.)

 • Саган О.Н., Филипович Л.О. Релігійна ситуація в Україні: стан і головні проблеми першого півріччя 2004 р. // Людина і світ. – 2004. – № 9. – С. 2-12. (1,5 д.а.)

 • Саган О.Н., Пащенко В.О. Православна церква в Україні (1921-1945 рр.) // Історія релігій в Україні. У 10-ти томах. – Т.3. – К., 1999. – С. 394-443. (3,1 д.а.)

 • Саган О.Н. Православ'я в Україні у другій половині 90-х років ХХ ст. // Історія релігій в Україні. У 10-ти томах. – Т.10. – К., 1999. – С. 118-141. (1,35 д.а.)

 • Саган О.Н. Православ'я в Україні (друга половина 90-х років ХХ ст. – початок ХХІ ст.) // Український альманах 2003 р. – Варшава: Об'єднання українців у Польщі, 2003. – С. 123-140. (1,4 д.а.)

 • Саган О.Н., Головащенко С.І. Православ'я в контексті культури України XVIІ століття // Історія релігій в Україні в 10-ти томах. – Т.2. Українське православ'я. – К., 1997. – С. 345-360. (0,9 д.а.)

 • Саган О.Н., Пащенко В.О. Православна церква в Україні (1945 - 80-ті рр. ХХ ст.) // Історія релігій в Україні. У 10-ти томах. – Т.3. – К., 1999.– С. 444-465. (1,4 д.а.)

 • Саган О.Н. Сектантський рух в Україні XVIІ - ХІХ століть // Історія релігій в Україні. У 10-ти томах.– Т.3. – К., 1999.– С. 466-482. (0,9 д.а.)

 • Саган О.Н. Розвиток релігійних течій православного коріння у ХХ ст. // Історія релігій в Україні. У 10-ти томах.– Т.3. – К., 1999.– С. 483-495. (0,7 д.а.)

 • Саган О.Н. Місце релігії в системі загальнолюдських цінностей // Влада і Церква в Україні (перша половина ХХ століття).– Полтава, 2000. – С. 5-54. (2,5 д.а.)

 • Саган О.Н. Українське православ'я – самобутнє явище християнського світу // Український богослов. – 1999. – №1. – С. 122-144. (2,0 д.а.)

 • Саган О.Н. Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації // Православ'я-наука-суспільство: проблеми взаємодії. – Черкаси, 2004. – С.156-160. (0,4 д.а.)

 • Саган О.Н. Основні проблеми європейського розвитку православ'я // Християнство: контекст світової історії та культури. – К., 2000. – С.41-44. (0,25 д.а.)

 • Саган О.Н. Культурою долати безкультур'я (Нинішня криза православ'я в Україні і уроки П.Могили) // Віче. – 1996. – № 11. – С. 141-144.

 • Саган О.Н. Автокефалія. Між політикою і молитвою // Віче. – 1995. – № 10.– С.113-128. (1,0 д.а.)

  Розділи і параграфи у підручниках:

 • Саган О.Н. Конфесії православного коріння тоталітарної доби // Історія релігії в Україні. – К., 1999. – С. 554-570. (0,9 д.а.)

 • Саган О.Н. Православне сектантство в Україні // Історія релігії в Україні. – К., 1999. – С. 302-326. (1,4 д.а.)

 • Саган


 •