LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Релігія → Православне сектантство в Україні: суспільно-духовні витоки, особливості трансформації

часописах:

 • Шугаєва Л.М. Витоки і трансформації христові рів: особливості віровчення // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2005, –Вип.33. – №1. – С.57-68.

 • Шугаєва Л.М. Витоки та особливості віровчення харизматичного релігійного об'єднання леонтіївців // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2006, – №38. – С.136-144.

 • Шугаєва Л.М. Іоанніти – течія хіліастично-есхатологічного спрямування православного походження // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2006, – №39. – С.145-153.

 • Шугаєва Л.М. Хіліастично-есхалотичне об'єднання єговістів-ільїнців // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2005, – Вип.34. – №2. – С.66-73.

 • Шугаєва Л.М. Стан і тенденції трансформації православних сект в незалежній Україні // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2006, – №42. – С.88-107.

 • Шугаєва Л.М. Особливості трансформації релігійного об'єднання істинно-православних християн в Україні // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. – К., 2006, – №43 . – С.114-120.

 • Шугаєва Л.М. „Новий Ізраїль" як трансформація віросповідних основ христовір'я // Вісник Київського славістичного університету. Історія. – К., 2005. – Вип.20. – С.199-206.

 • Шугаєва Л.М. Духовно-моральне коріння віровчення духоборів // Вісник Київського славістичного університету. Історія. – К., 2004. – С.191-196.

 • Шугаєва Л.М. Православні містичні секти: історичні трансформації снувальних та світоглядних орієнтирів // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип..242-243. – С.116-121.

 • Шугаєва Л.М. Трансформація течій харизматичного спрямування православного походження // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип.291-292. – С.239-244.

 • Шугаєва Л.М. Історико-духовні витоки релігійних течій православного походження // Київська старовина. – 2006. – №6. С.243-261.

 • Шугаєва Л.М. Історико-духовні витоки раціональних сект духовного християнства // Київська старовина. – 2006. – №4. – С.83-106.

 • Шугаєва Л.М. Православне сектантство: єговісти-ільїнці, мальованці // Київська старовина. – 2007. – №3. – С.79-94.

 • Шугаєва Л.М. Мальованці: православна секта духовно-містичного спрямування, соціально-духовні витоки і особливості трансформації // Науковий часопис НПУ імені М.Драгоманова. Серія 7. – Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. Вип.4 (17). – К., 2005. – С.34-40.

 • Шугаєва Л.М. Витоки й особливості віровчення харизматичного релігійного об'єднання інокентіївців // Науковий часопис НПУ імені М.Драгоманова. Серія 7. – Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. Вип.10 (23). – К., 2006. – С.33-34.

 • Шугаєва Л.М. Особливості віровчення і трансформації Православної євангельської апокаліпсичної церкви // Науковий часопис НПУ імені М.Драгоманова. Серія 7. – Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. Вип.13 (26). – К., 2007. – С.42-46.

 • Шугаєва Л.М. Православні секти духовного християнства: історично-духовні витоки і особливості трансформації // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. Вип. VIII. – К., Інститут історії НАН України, 2004. – С.243-261.

 • Шугаєва Л.М. Релігійні утворення Істинно православної церкви й Істинно православних християн як форма протистояння тоталітаризму // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип.15. – К., Інститут історії НАН України, 2006. – С.423-435.

 • Шугаєва Л.М. Скопецтво в Україні: соціально-духовні витоки і трансформація // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 12. – Рівне: РДГУ, 2007. – С.3-9.

 • Шугаєва Л.М. Короткий нарис суспільно-духовних витоків православного сектантства в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип.11. – Рівне: РДГУ, 2007. – С.9-21.

 • Шугаєва Л.М. Православне сектантство як об'єкт наукового дослідження // Науковий часопис НПУ імені М.Драгоманова. Серія 7. – Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. Вип.15 (28). – К., 2007. – С.34-40.

 • Шугаєва Л.М. Православна церква Божої матері „Державна": особливості віровчення // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук.праць. – Грудень. – К.: Академічний Центр „Аналітика", 2007. – С.231-238.

 • Шугаєва Л.М. Трансформація й особливості релігійних об'єднань інокентіївців, підгорнівців, леонтіївців // Релігія і церква в історії України. – Полтава: АСМІ, 2006. – С.535-545.

 • Шугаєва Л.М. Молокани в Україні // Релігійна панорама. Інформаційно-аналітичний журнал. №7(70). – К., 2006. – С.69-77.

 • Шугаєва Л.М. Леонтіївці // Релігійна панорама. Інформаційно-аналітичний журнал. №8-9 (72). – К., 2006. – С.72-77.

 • Шугаєва Л.М. Іоанніти // Релігійна панорама. Інформаційно-аналітичний журнал. №1 (76). – К., 2007. – С.71-77.

 • Шугаєва Л.М. Істинно Православні християни // Релігійна панорама. Інформаційно-аналітичний журнал. №5 (80). – К., 2007. – С.71-77.

  АНОТАЦІЯ


  Шугаєва Л.М. Православне сектантство в Україні: суспільно-духовні витоки, особливості трансформації. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11. – релігієзнавство – Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства). – Київ, 2007.

  Дисертація є цілісним філософсько–релігієзнавчим, історіософським та культурологічним дослідженням соціально-духовних витоків, віросповідних засад, соціальної і релігійної практики, особливостей трансформації православного сектантства в Україні.

  У дисертації на підставі філософсько–релігієзнавчого аналізу з'ясовані соціально-духовні витоки православного сектантства в Україні та проаналізовані різні його течії, характер і динаміка їх трансформації.

  Доведено, що криза православ'я, яка виявилася у старообрядницькому розколі, продовжувалася у виникненні об'єднань духовного християнства, яке в свою чергу трансформувалося у раціоналістичні і містичні утворення. Подальша трансформація духовного християнства відбувалася у становленні есхатологічно–хіліастичного та харизматичного спрямування. Зрештою, процес трансформації набув нового вияву в результаті утворення у Православній церкві об'єднань, які протистояли тоталітаризму і лояльній позиції до радянської влади офіційного православ'я. У незалежній Україні вони набувають характеру


 •